English version

Literatura Ludowa 6/2008

Artykuły

Katarzyna Smyk,
Kategoria czasu w językowo-kulturowym obrazie bożonarodzeniowej choinki

Jan Kajfosz,
Magia w ludowym obrazie życia pozagrobowego

Regina Kozubowska,
„Życie składa się z mnóstwa kłamstw i odrobiny prawdy.” O tożsamości współczesnego Cygana z punktu widzenia gadzia – sądy oparte min. na wypowiedziach członków społeczności romskiej

Anna G. Piotrowska,
Jazz w refleksji kompozytorów pierwszej połowy XX wieku

Recenzje

Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Projekty, cele i pierwsze książki serii

Michał Gluszkowski, Ponowne odkrywanie Józefa Obrębskiego
Józef Obrębski, Polesie, Warszawa 2007

Hanna Spychalska-Waszek, Polacy z pogranicza
Małgorzata Michalska, Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu, Czeski Cieszyn 2006

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl