English version

logo-ncn

W ramach konkursu SONATA 7 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki przystepujemy do realizacji projektu „Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone”.

Nr grantu 2014/13/D/HS3/03697

Kierownik projektu – dr Monika Kujawska

Realizacja prac 2015-2017

Polecamy uwadze artykuł M. Kujawskiej, Ł. Łuczaja i J. Typek:
Fischer’s Lexicon of Slavic beliefs and customs: a previously unknown contribution to the ethnobotany of Ukraine and Poland

Prace nad projektem przebiegają dwutorowo. Z jednej strony, analizujemy materiał ankietowy zebrany przez współpracowników Fischera w latach 30. XX w. w 14 województwach (materiał ten został wpisany do arkuszy Microsoft Excel). Analiza ta jest podstawą do artykułów zgłoszonych do czasopism międzynarodowych (jeden artykuł się ukazał, jeden jest w przygotowaniu) oraz do publikacji, które ukazały się bądź ukarzą jako rozdziały prac zbiorowych  w j. polskim (jeden rozdział został opublikowany we wrześniu 2015, drugi jest w recenzji). Ponadto częściowe wyniki analiz zostały omówione podczas konferencji międzynarodowej we Lwowie we wrześniu 2015 roku. Na ten rok zaplanowane jest jeszcze jedno wystąpienie podczas warsztatów etnobiologicznych w Turcji w październiku 2016 r. Z drugiej strony, nasz zespół opracowuje brakujące hasła roślin (te, które nie zostały przygotowane przez Adama Fischera). Hasła te zostaną włączone do pierwszej części „Słownika wierzeń i zwyczajów słowiańskich” dotyczącej użytkowania roślin w kulturze ludowej. Wydanie słownika zaplanowane jest na listopad-grudzień 2016.

 

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl