English version

poniatowskiCelem projektu jest utworzenie repozytorium cyfrowego, zawierającego dokumenty osobiste, dzienniki i fotografie z wyprawy Stanisława Poniatowskiego na Syberię, wykłady oraz notatki etnologa, pochodzące ze zbiorów PTL we Wrocławiu. Kolekcja ta liczy 7200 obiektów z lat 1884-1945.

Planowane rezultaty

 • Zamieszczenie w sieci 7200 tysiąca obiektów i ich opisów;
 • udostępnienie ich do powszechnego wykorzystania;
 • zamieszczenie repozytorium cyfrowego zbioru Dokumenty i fotografie Stanisława Poniatowskiego (1884-1945) w ramach Biblioteki Cyfrowej BUWr;
 • umieszczenie na stronie internetowej projektu bazy danych dotyczących zdigitalizowanych obiektów;
 • zwiększenie dostępu do zbiorów, także poprzez zastosowanie opisów obiektów w języku angielskim;
 • zabezpieczenie zasobów poprzez archiwizację cyfrową;
 • wydanie dwóch publikacji: katalogu i pracy zbiorowej, podsumowujących prace wykonane podczas projektu, zawierające dokładną charakterystykę zbioru;
 • przygotowanie wraz z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu wystawy i konferencji poświęconej wyprawie Stanisława Poniatowskiego w setną rocznice jej wyruszenia.

Projekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa i kultury narodowej, a także dla historii etnologii. Decyduje o tym niezwykłe bogactwo kolekcji, unikalność zbioru, a przede wszystkim sama postać jego twórcy, Stanisława Poniatowskiego. Przedsięwzięcie jest również ważne ze względu na fakt, że badania prowadzone przez niego wpisały się w nurt międzynarodowych, interdyscyplinarnych wypraw pocz. XX wieku i stanowią ich ważną składową. Poprzez digitalizację i utworzenie zasobów internetowych z dokumentami i zdjęciami Stanisława Poniatowskiego oraz ich udostępnienie w sieci wzrośnie dostępność kolekcji, której zdjęcia są świadectwem wyjątkowego, nie istniejącego już dziś świata. Powstały zbiór cyfrowy będzie istotnym źródłem dla etnologów, antropologów kulturowych, kulturoznawców, historyków, socjologów, a także dla muzealników i fotografików. Tym samym zbiory zabezpieczone zostaną przed postępującym wraz z upływem czasu procesem niszczenia.

W maju 2014 roku przypada setna rocznica wyruszenia wyprawy Stanisława Poniatowskiego na wyprawę syberyjską. Z tej okazji PTL w ramach współpracy z wrocławskim Muzeum Etnograficznym zaplanowało wystawę poświęconą osobie tego wybitnego etnologa i jego osiągnięciom naukowym, na której zaprezentowane zostaną oryginalne fragmenty zbioru, ze szczególnym uwzględnieniem „jubileuszowej”, syberyjskiej kolekcji. Zwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się także z projektem tworzenia repozytorium, co zdaniem twórców projektu przyczyni się do popularyzacji wiedzy o istniejących zbiorach Stanisława Poniatowskiego.

Kierownik projektu – Stefania Agnieszka Skowron-Markowska.

Inni wykonawcy merytoryczni:

 • dr Marta Barbara Nowakowska
 • mgr Aleksandra Michałowska
 • mgr Anna Skowron-Jaślanek

Krótka charakterystyka Archiwum PTL we Wrocławiu

Archiwum PTL (wcześniej TL) gromadzi nieprzerwanie dokumentację działalności od czasów lwowskich (lata1895-1939), zarówno ZG PTL jak i oddziałów terenowych i sekcji problemowych. Zgromadzono tu niepublikowane rękopisy czołowych polskich etnologów, m.in. S. Poniatowskiego,  J. Kubarego, A. Fischera, W. Pola i in.. W zbiorach znajduje się także korespondencja Towarzystwa z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i na świecie, a także materiały z badań terenowych. Od 1989 roku Archiwum PTL gromadzi rękopisy, maszynopisy i dokumenty dotyczące zesłań w głąb b. ZSRR (dot. lat 1939-1956). Ważną, odrębną (niezależną od etnograficznego profilu zbiorów) częścią archiwum jest zbiór wspomnień sybirackich, gromadzony od 1989 r. To jeden z większych zasobów rękopisów w Polsce, wzbogacany ciągle dzięki darom osób prywatnych i współpracy z oddziałami Związku Sybiraków. Zbiory Archiwum PTL są bazą źródłową dla badaczy historii nauki, etnologów i naukowców innych dyscyplin humanistycznych. W oparciu o te materiały powstają publikacje dot. m.in. historii etnologii, a dzięki bogactwu zbiorów wspomnień sybirackich wydawana jest seria „Biblioteka Zesłańca”. Archiwum przejmuje także spuściznę naukową po współcześnie zmarłych etnologach, stając się bazą źródłową dla badaczy historii nauki. Poprzez tak bogate zbiory, opracowywane na bieżąco i dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a nie tylko członków Towarzystwa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze dba o dorobek polskiej nauki i kultury narodowej, podtrzymuje ponad 100-letnią tradycję integracji środowiska naukowego, otwartego na współpracę ze środowiskami: regionalistycznymi, kombatanckimi, działaczami kultury, nauczycielami, animatorami kultury. Z zasobów PTL korzystają także badacze z zagranicy, na miejscu w czytelni, a także zamawiając kopie wybranych dokumentów.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl