English version

OŚRODEK DOKUMENTACJI I INFORMACJI ETNOGRAFICZNEJ

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (ODIE) z siedzibą w Łodzi.

Ośrodek został powołany z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w 1968 roku przez Zarząd Główny PTL. Początkowo był kierowany przez samą Profesor, zaś w latach 1970-2011 przez prof. Bronisławę Kopczyńską-Jaworską. Aktualnie kierowany jest przez dr Ingę Kuźmę.

Głównym celem Ośrodka było  gromadzenie informacji na temat polskiego ruchu naukowego, działalności folklorystycznej oraz piśmiennictwa z zakresu etnografii, etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki oraz nauk pokrewnych.

W oparciu o posiadane zbiory Ośrodek publikował w „Ludzie” oraz w osobnych wydawnictwach informacje  o konferencjach etnograficznych, wystawach, badaniach etnograficznych, jak również  o działalności twórców i rzemieślników ludowych (zob. T. Zakrzewska, Bibliografia etnograficznych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych wykonanych na uniwersytetach polskich w latach 1946 – 1975, Warszawa: PWN 1979; Piękno użyteczne, czy piękno ginące… Informacja o realizacji programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ginące zawody”, Łódź: PTL 1997).

Ośrodek od 1986 roku prowadził prace nad elektroniczną bazą bibliograficzną nauk etnologicznych. Na jej podstawie opublikowano pięć tomów bibliografii bieżącej etnografii polskiej za lata 1961-1990, dwa tomy bibliografii retrospektywnej za lata 1926-1939 oraz bibliografię zawartości „Ludu” za lata 1895-1985 i „Literatury Ludowej” za lata 1957-1980.

Komputerowa baza danych bibliograficznych tworzona przez Ośrodek wykorzystywana była, między innymi, do opracowywania selektywnych wyborów bibliograficznych dla europejskich wydawnictw, jak International Bibliography of Social Science/Anthropology (wydawanej z inicjatywy UNESCO, redakcja w Londynie) oraz do Internationale Volkskundliche  Bibliographie (wydawanej do roku 1999 pod auspicjami SIEF i Deutsche Gesellschaft für Volkskunde – drukowane bibliografie IVB przestały być wydawane po 1999 r., zaś sama IVB upadła w 2010 r.).

W latach 2003-2007 Ośrodek w ramach projektu badawczego pt. „Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie” zmodernizował i połączył dla potrzeb Internetu wszystkie komputerowe bazy bibliograficzne oraz udostępnił całość na stronie http://bep.expertus.com.plBibliografia ta uzupełniana jest na bieżąco.

 

Kontakt e-mail z ODIE PTL

ODIE: odie-ptl@wp.pl

dr Inga Kuźma etno8@interia.pl

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska brojaw@wp.pl

mgr Małgorzata Wilbik kopela@wp.pl

Adres pocztowy ODIE PTL

Inga Kuźma

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź 

z dopiskiem: Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL

 

Przejdź na stronę Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl