English version

logo_pl-pl

 

Opracowanie i udostępnienie unikatowej spuścizny po dr Janie Piotrze Dekowskim – wybitnym polskim etnografie i badaczu folkloru

Projekt  ten jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w roku 2016. Jego celem jest uporządkowanie wg wytycznych archiwalnych (ISAD, EAD) dokumentów wytworzonych przez znanego etnografa J. P. Dekowskiego. Jego dorobek zawiera ponad 200 różnego rodzaju prac: książek, artykułów (naukowych i popularnonaukowych), recenzji, not itp., dotyczących przede wszystkim strojów ludowych oraz badań nad wsiami Polski środkowej, jak również historii etnografii polskiej. Przekazana do Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Naukowego spuścizna Dekowskiego zawiera szereg materiałów etnograficznych, obejmujących okres  XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem lat ok. 1930-1988. Wśród najcenniejszych dokumentów znajdują się m.in. te dotyczące: badań nad folklorem poszczególnych miejscowości (wywiady, ankiety, notatki z badań terenowych), regionalnych strojów ludowych (w tym wzorniki, próbki tkanin, fragmenty koronek, haftów z różnych obszarów woj. łódzkiego) oraz projektowanej pracy – leksykonu pożywienia chłopów. Ciekawym materiałem są również archiwalia dot. działalności Kół Miłośników Folkloru (Łódź, Kalisz, Opoczno). Oddzielną kategorią, wartościową dla badań historycznych, jest zbiór XIX-wiecznych pism, w tym głównie korespondencji, szlacheckiej rodziny Ostrowskich, z listami Antoniego Jan hr. Ostrowskiego na czele.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, projekt 35/2016.

Wszystkich zainteresowanych spuścizną dra Jana Piotra Dekowskiego zachęcamy do zapoznania się z Inwentarzem Zespołu, Wykazem Korespondencji oraz Bibliografią Prac etnografa.
Dokumenty  archiwalne udostępniane są w godzinach pracy Archiwum Naukowego i Biblioteki PTL we Wrocławiu. Tam też, na miejscu, można skorzystać z wyszukiwarki haseł w Otwartym Systemie Archiwizacji, wg indeksacji sporządzonej przy opracowaniu spuścizny.

Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki zawierającej hasła związane z dokumentacją spuścizny po Janie Dekowskim. Możesz także wpisać „PL” zobaczysz wówczas wszystkie sygnatury wraz z opisem opracowanych materiałów.

Dr Jan Piotr Dekowski – ur. 22.02.1907 r. w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 20.11.1988 w Łodzi, polski etnograf, muzealnik, nauczyciel, społecznik, instruktor harcerski. Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. T. Reytana w Tomaszowie Maz. (1926-1931). W późniejszych latach student etnografii Uniwersytetu Łódzkiego (1949-1953), gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab.  K. Zawistowicz-Adamskiej napisał pracę magisterską na temat stroju piotrkowskiego. Również pod jej opieką przygotował pracę doktorską p.t. „Pożywienie chłopów łowickich (1880-1939)”, którą obronił w 1968 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Czytaj więcej informacji o doktorze Janie Piotrze Dekowskim 

dekowski

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl