English version

Literatura Ludowa 4-5/2006

Artykuły

Wiesław Olkusz
Przysłowia i zwroty przysłowiowe w korespondencji Józefa Blizińskiego

Magdalena Machowska
Pamiętnik Papuszy

Katarzyna Łeńska-Bąk
Obrzędowa funkcja miodu

Monika Machota
Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskich bajkach ludowych
a funkcjonowanie stereotypów płciowych

Grażyna Lasoń-Kochańska
W poszukiwaniu tożsamości. Męskie i kobiece archetypy
w konstrukcji bohatera fantasy

Marta Staszczak
Wybrane elementy inicjacyjne w Sadze o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego

Recenzje

Ewa Łukaszyk
Tchiloli – afirmacja tożsamości czy afrykańska adaptacja portugalskiego dramatu?
Anna Kalewska, Baltasar Dias e as metamorfoses do discurso dramatúrgico em Portugal e nas Ilhas de São Tomé e Príncipe. Ensaio histórico-literário e antropológico, Warszawa 2005

Sandra Nejranowska
O przyrodzie – alternatywnie
P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie
o przyrodzie i społeczeństwie
, Warszawa 2005

Michał Potocki
Profesora Dunina biografia naukowa
Janusz Dunin, Studia o komunikacji społecznej, Łódź 2004

Anna Milewska-Młynik
W Bukowinie rumuńskiej mówią po polsku
Eugeniusz Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005

=======================================
ENGLISH INDEX: CONTENTS

Articles

Wiesław Olkusz
Proverbs and Proverbial Expressions in Józef Bliziński‘s Correspondence

Magdalena Machowska
Papusza‘s Diary

Katarzyna Łeńska-Bąk
Ritual Function of Honey

Monika Machota
The Image of Woman and Man in Polish Volksmärchen and
the Functioning of Sex Stereotypes

Grażyna Lasoń-Kochańska
The Search For Identity. Feminine and Masculine Archetypal Patterns In Constructing the Fantasy Protagonists

Marta Staszczak
The Chosen Initiation Elements in Andrzej Sapkowski&039;s Saga
o Wiedźminie
(The Hexer Saga)

Reviews

Ewa Łukaszyk
Tchiloli: An Affirmation of Identity or an African Adaptation
of a Portuguese Drama?
Anna Kalewska, Baltasar Dias e as metamorfoses do discurso dramatúrgico em Portugal e nas Ilhas de São Tomé e Príncipe. Ensaio histórico-literário e antropológico, Warszawa 2005

Sandra Nejranowska
On Nature – Unconventionally
P. Macnaghten, J. Urry, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie
o przyrodzie i społeczeństwie
, Warszawa 2005

Michał Potocki
Professor Dunin‘s Research Biography
Janusz Dunin, Studia o komunikacji społecznej, Łódź 2004

Anna Milewska-Młynik
They speak Polish in Romanian Bukovina
Eugeniusz Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław 2005

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl