English version

Literatura Ludowa 4-5/2004

Artykuły

Piotr Kowalski, Modlitwa i milczenie. Wprowadzenie do antropologii ciszy

Paweł Zając, „Nadprzyrodzone” w kulturze ludowej

Eva Krekovičová, Legendy i eschatologia. Między literaturą popularną a folklorem

Katka Zajicová-Nadáská, Przepowiednie kary Bożej i końca świata

Róża Godula, Patriotyczny wizerunek św. Wojciecha

Bartłomiej Kudasik, Kolumna Towarzyska w zakopiańskim „Tygodniku Podhalańskim”

Katarzyna Łeńska-Bąk, Biesiada, magiczna kuchnia i degradacja myślenia symbolicznego w kulturze masowej

Magdalena Sztandara, Fotografia – standaryzacja wyobrażeń (na materiale z przełomu XIX i XX wieku)

Magdalena Machowska, Bronisława Wajs-Papusza. Wyimki z korespondencji

Magdalena Kwiecińska, Poczucie tożsamości stanowej i narodowej rodu Kulczyckich z Kulczyc koło Sambora, na Ukrainie Zachodniej

Recenzje

Piotr Kowalski, Historia kultury i filologia
Dariusz Śnieżko, „Kromka wszytkiego świata” Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów, Szczecin 2004

Mirosław Marczyk, O gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych
Zbigniew Libera, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX-XX wieku, Wrocław 2003

Hanna Jaxa-Rożen, Wędrowanie jako bycie w świecie współczesnego człowieka
Piotr Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław 2002

Czesław Robotycki, Hermeneutyka wobec kultury ludowej
Joanna Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000

Czesław Robotycki, Codzienność cudownego zdarzenia
Hubert Czachowski, Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce, Warszawa 2003

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl