English version

Literatura Ludowa 4-5/2003

Artykuły

Jerzy Kroczak, Stanisława Roszyńskiego dyskurs O nowinie cudownej… (1632)

Marek Jankowski, Baśniowo-mityczny rodowód postaci nimfetki
Vladimira Nabokova

Anna G. Piotrowska, Reperkusje kultury popularnej w twórczości symfonicznej Georga Gershwina

Violetta Wróblewska, Ludowe baśnie łotewskie w kontekście baśni bałtyckich

Joanna Mleczko, Kod werbalny w bułgarskim obrzędzie łazarskim
(relacja między słowem a obrzędem)

Katarzyna Łeńska-Bąk, Smak i uroda stołu

Jan Kajfosz, O relacyjnym i wielopłaszczyznowym charakterze obrazu świata

Daniel Kadłubiec, Wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli o Adamie Małyszu

Bożena Olszewska, Zbiorek przysłów Kto śpiewa, troski rozwiewa
Janiny Porazińskiej w edukacji polonistycznej

Alicja Kujawska, Postacie świętych w literaturze etnologicznej

Wojciech Bęben, Świat magii krajowców z wyspy Biem

Recenzje

Dorota Żrałko, Stare tradycje żydowskie we współczesnym świecie
Alan Unterman, Żydzi, wiara i życie. Warszawa 2002

Roman Karczmarczuk, Kolorowy świat pisanek
Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Pisanki sercu miłe. O ich twórcach, tajemnicach barwienia i o technikach zdobnictwa. Warszawa 2003

Magda Gimbut, Człowiek Eliadego
Artur Rega, Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków 2001

Czesław Hernas, Pieśni na „Boże Narodzenie, po naszemu Gody”
Jerzy Bartmiński, Polskie kolędy ludowe. Antologia, Kraków 2002

Maria Tarnogórska, Formy popularności, czyli Eco w polskim obiegu czytelniczym
Wojciech Soliński, Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej, Wrocław 2001

Dorota Wojciechowska, Parę słów o bajkach wcale nie z lamusa
Maria Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl