English version

Literatura Ludowa 3/2003

Artykuły

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Kontakty polsko-żydowskie a wpływy Żydów i kultury żydowskiej w polskiej obrzędowości ludowej

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Dzień zagłady — populistyczna wersja apokaliptyki współczesnej

Violetta Krawczyk-Wasilewska, Po 11. września, czyli folklor polityczny jako wyraz globalnego lęku

Grzegorz Szpila, Co mur, to mądrość narodu – przysłowie w graffiti po polsku

Magdalena Sztandara, Pocztówki z początku XX wieku z motywami ludowymi

Recenzje

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Świat sztetł jako przestrzeń kulturowa
Piotr Adam Mazurkiewicz, Świat skrzypka na dachu. Toruń, 2002

Dorota Żrałko, Chasydzi – znani i nieznani
Marc-Alain Ouaknin, Chasydzi, przełożyli Krystyna i Krzysztof Pruscy, Warszawa 2002

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl