English version

UWAGA: W związku z inwentaryzacją magazynu do dnia 15 stycznia 2017 roku wysyłki nie będą realizowane.

 

OFERTA WYDAWNICZA PTL: ważna od stycznia 2016 r. Wyróżniono nowości roku 2014, 2015 publikacje w seriach:

„Atlas Polskich Strojów Ludowych”

APSL Strój bambrów poznańskich  30,00
APSL Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, B. Kazanowska-Jarecka 20,00
APSL Strój cieszyński, B. Bazielich 35,00
APSL Strój kościański 30,00
APSL Strój Krakowiaków wschodnich, reprint 1991, T. Seweryn 10,00
APSL Strój Krakowiaków wschodnich, T. Seweryn 10,00
APSL Strój Lachów Szczyrzyckich 20,00
APSL Strój łęczycki 30,00
APSL Strój łowicki po 1953 r.  45,00 dodruk
APSL Strój opolski, B. Bazielich 35,00
APSL Strój orawski, E. Starek, reprint 2010 25,00
APSL Strój podhalański, S. Trebunia-Staszel i in. 2015 45,00 dodruk
APSL Strój podlaski, J. Świeży 30,00
APSL Strój rozbarski, B. Bazielich  30,00
APSL Strój sieradzki, J. P. Dekowski nakład wyczerpany
APSL Strój spiski, E. Starek [reprint 2010] 25,00
APSL Strój warmiński, F. Klonowski 30,00
APSL Strój wilamowicki, B. Bazielich 25,00
APSL Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza 2015  40,00 dodruk
APSL Strój zamojski 30,00
APSL Strój ludowy jako fenomen kulturowy

 55,00 dodruk

APSL Strój ludowy jako fenomen kulturowy

 wkrótce

„Archiwum Etnograficzne”

AE 4 Materiały etnograficzne i historia z terenu Zagórzan         nakład wyczerpany
AE 5 Przegląd kwestionariuszy etnograficznych wydanych w języku polskim, J. Kamocki         10,00
AE 8 Przyczynek do znajomości rzemiosła bednarskiego w Polsce, L. Itman         nakład wyczerpany
AE 9 Indeks treści etnograficznej miesięcznika „Orli Lot” z lat 1920-1950, L. Węgrzynowicz         10,00
AE 10 Materiały do historii odzieży z lat 1818-1863, W. Ziemacki         10,00
AE 11 Materiały do bibliografii etnografii polskiej (1945-1955), H. Bittner; Wykaz książek nabytych przez PTL (1945-1955), A. Łyszcz; Wykaz zawartości Archiwum Naukowego PTL (1945-1955), Z. Staszczak         10,00
AE 13 Biuletyn Informacyjny PTL nr 1         10,00
AE 14 Biuletyn Informacyjny PTL nr 2         10,00
AE 15 Biuletyn Informacyjny PTL nr 3         10,00
AE 16 Biuletyn Informacyjny PTL nr 4         10,00
AE 17 Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki Ziemi Sanockiej, W. Schramm         nakład wyczerpany
AE 18 Wesele ludowe w Grębowie (Sandomierskie), S. Bąk        nakład wyczerpany
AE 21 Materiały do bartnictwa w północno-wschodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski, T. Siudowska-Muzykowa         nakład wyczerpany
AE 23 Zestawienie nabytków biblioteki PTL za okres 1956-1959, A. Wirpsza         10,00
AE 26 Materiały do kowalstwa ludowego południowej Kielecczyzny, J. Bohdanowicz         nakład wyczerpany
AE 29 Prace z etnografii północnych stoków Karpat, W. Pol         nakład wyczerpany
AE 30/2 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego – zeszyt 2        nakład wyczerpany
AE 30/3 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego – zeszyt 3         10,00
AE 32 Wieś warmińska Brąswałd w województwie olsztyńskim w latach 1945-1967, J. Pawłowska         10,00
AE 33 Na egzotycznych szlakach, red. L. Dzięgiel         10,00
AE 34 Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1957-1980, E. Karpińska, M. Niewiadomska         20,00
AE 35 Bibliografia zawartości „Ludu” za lata 1895-1985, E. Karpińska, M. Niewiadomska         15,00
AE 36/3 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906; wyd. III, J. Świętek         20,00
AE 36/4 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906; wyd. IV, J. Świętek         25,00
AE 36/5 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906; wyd. V, J. Świętek         30,00
AE 37 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933, A. Hlebowicz         10,00
AE 39 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939, A. Andrunik         10,00
AE 40 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990, J. Kościelska         10,00
AE 41 Z. Kłodnicki (red.), Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, 2003         25,00
AE 42 Michał Buchowski i Andrzej Brencz (red.), Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, 2004         25,00
AE 43 A. Nadolska- Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, 2005         25,00
AE 44 E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II , 2007         30,00
AE 45 N. Gancarz, Brzozowa – wiek później, 2007         20,00
AE 46 Inga Kuźma, Współczesna religijność kobiet         33,00
AE 47 Polska -Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski         25,00
AE 48 Miasto w obrazie, legendzie, opowieści…, red. R. Godula-Węcławowicz         25,00
AE 49 Praca zbiorowa, Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne         30,00
AE 50 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III 2011         30,00
AE 51 Wesele orawskie, B.Lewandowska, J. Kąś         15,00
AE 52 Polacy poza granicami kraju, red. M. Michalska         30,00
AE 53 Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, 2012         30,00
AE 54 Praca zbiorowa, Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych 2014        nakład wyczerpany
AE 55 Praca zbiorowa, Regiony i regionalizmy w Europie. Badania – kreacje –popularyzacje 2014          30,00
AE 56  Praca Zbiorowa, Etnografowie i ludoznawczy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV 2014         30,00
AE 57 Obserwatorki z wyobraźnią 2014         40,00

„Biblioteka Literatury Ludowej”

BLL 1 – D. Kadłubiec, Górniczy śmiech. Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego         10,00
BLL 2 – M. Eder, Bibliografia zawartości Literatury ludowej za lata 1981-2002         20,00
BLL 3 – J. Ługowska, Baśnie nasze współczesne, 2005         25,00
BLL 4 – A. Mojkowska, Max Luethi jako bajkoznawca, 2006         18,00
BLL 5 – J. Ługowska, W fantazjanie i gdzie indziej, 2006         18,00
BLL 6 – Katarzyna Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim         20,00
BLL 7 – Marek Pustowaruk, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej         20,00
BLL 8 – Luiza Podziewska, Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia, 2010         15,00
BLL 9 – Praca zbiorowa, Nowe konteksty badań folklorystycznych, 2011         15,00
BLL 10 – Ryszard Bieńkowski, Cerowanie dziurawych parasoli deszczem. Na tropie metafory ludowej, 2012         25,00
BLL 11 – Hanna Spychalska-Waszek, Łopoziem tobzie… Kurpiowskie wierzenia i zwyczaje ocalone od zapomnienia, 2014         25,00

„Biblioteka Popularnonaukowa” / „Kultury Popularne Świata”

BP 2 Praca dialektologa w terenie, A. Zaręba          4,00
BP 4 Drogi synów słońca, A. L. Godlewski         20,00
BP 5 W cieniu fe. Śladami Jana Stanisława Kubarego, K. Wypych         10,00
BP 6 Raireva. Mity, legendy i podania polinezyjskie, H. Romańska         20,00
BP 7 Na ciche wody. Dumy ukraińskie, M. Kasjan         25,00
BP 8 Śląska rzeźba ludowa w drewnie, E. Ozgowicz          5,00
BP 10 Zerwij ziele z dziewięciu miedz…, ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIV – pocz. XX wieku, A. Paluch        nakład wyczerpany
BP 14 Przydrożna i podniebna. Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej XVII-XIX wieku, E. Berendt         40,00
BP 15 Tubylcy własnego świata         20,00
BP 16 Żyjąc w cieniu śmierci, M. Szubert         20,00
BP 17 Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce, B. Kaczmarczyk         25,00
BP 18 Regionalizm i wielokulturowość         20,00
KPŚ 19 Być jak pepsi         25,00

„Biblioteka Zesłańca”

BZ 21 Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, M. Chrostek         20,00
BZ 22 Przez tundrę i tajgę, W. Krawczyński         15,00
BZ 23 Kędy kazachski step, H. Kierska         15,00
BZ 24 Tunka. Syberyjskie losy księży…, E. Niebelski         30,00
BZ 25 Zesłaniec nad brzegami Wołgi II wyd.         30,00
BZ 26 Z Oxfordu na Syberię, A. Skowron-Markowska         30,00
BZ 27 Polacy w gubernii archangielskiej w XIX i XX wieku         25,00
BZ 28 Listy ze stepów kirgiskich i dzienniki podróży [opr. twarda]         30,00
BZ 28 Listy ze stepów kirgiskich i dzienniki podróży [opr. miękka]         25,00

  „Dziedzictwo Kulturowe”

Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, t. I         20,00
Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego, t. II, B. Pabian         30,00
Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, D. Simonides         30,00
Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe t. IV         35,00
Dziedzictwo kulturowe Wałbrzyskiego, t. V, M. Bisek-Grąz         35,00
Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego         25,00

„Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga”

DWOK 6 KRAKOWSKIE, cz. II. Obrzędy, pieśni i dumy, tańce         20,00
DWOK 9 POZNAŃSKIE, cz. I. Poznań i okolica, Szamotulskie, Obornickie, Śremskie i Średzkie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy         20,00
DWOK 10 POZNAŃSKIE, cz. II. Międzykodzkie, międzyrzeckie, Babimojskie, Buk, Kościańskie, Wschowskie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy         20,00
DWOK 11 POZNAŃSKIE, cz. III. Gnieźnieńskie, Mogilnickie, Szubińskie, Bydgoskie, Inowrocławskie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy         20,00
DWOK 12 POZNAŃSKIE, cz. IV. Pieśni i dumy         20,00
DWOK 13 POZNAŃSKIE, cz. V. Pieśni, śpiewki i tańce         20,00
DWOK 28 MAZOWSZE, cz. V. Mazowsze stare. Mazury, podlasie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, pieśni i dumy         20,00
DWOK 41 MAZOWSZE, cz. VI, Właściwości pieśni i tańce ludu Ziemi Dobrzyńskiej oraz Suplementy do tomów 24-26 – Mazowsze, cz. I-III         20,00
DWOK 47 PODOLE         nakład wyczerpany
DWOK 57/2 RUŚ CZERWONA, cz. II.         20,00
DWOK 59/1 Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych, cz. I, Łużyce         10,00
DWOK 59/2         10,00
DWOK 59/3         10,00
DWOK 61 PISMA MUZYCZNE, cz. I. O muzyce w ogolności; o komponowaniu muzyki, jej działach i formach; o głosie, instrumentach i wykonywaniu muzyki         10,00
DWOK 62 PISMA MUZYCZNE, cz. II.         10,00
DWOK 63 STUDIA, ROZPRAWY I ARTYKUŁY         10,00
DWOK 64 KORESPONDENCJA OSKARA KOLBERGA, cz. I. Z lat 1837-1876, poprzedzona Kroniką życia O. Kolberga         10,00
DWOK 65 KORESPONDENCJA OSKARA KOLBERGA, cz. II. Z lat 1877-1882         10,00
DWOK 67/1 PIEŚNI I MELODIE LUDOWE W OPRACOWANIU FORTEPIANOWYM, cz. I         10,00
DWOK 67/2 PIEŚNI I MELODIE LUDOWE W OPRACOWANIU FORTEPIANOWYM, cz. II         10,00
DWOK 68 KOMPOZYCJE WOKALNO-INSTRUMENTALNE         10,00
DWOK 69 KOMPOZYCJE FORTEPIANOWE         10,00
DWOK 70 PIEŚNI LUDU POLSKIEGO, suplement do nr 1         30,00
DWOK 71         35,00
DWOK 72/1 KUJAWY / suplement 3-4         35,00
DWOK 72/2         35,00
DWOK 73/1 KRAKOWSKIE / suplement 5-8         35,00
DWOK 73/2 KRAKOWSKIE / suplement 5-8         35,00
DWOK 73/3 KRAKOWSKIE / suplement 5-8         35,00
DWOK 75 LUBELSKIE sumplement 16-17         35,00
DWOK 76 KIELECKIE, suplement t. 18-19         35,00
DWOK 77/1 RADOMSKIE / suplement 21 i 22         35,00
DWOK 77/2 RADOMSKIE / suplement 21 i 22         35,00
DWOK 81 POKUCIE / suplement 29-32         35,00
DWOK 82 CHEŁMSKIE / Suplement do t. 33-34         35,00
DWOK 83/1 PRZEMYSKIE / suplement t. 35 cz. I         35,00
DWOK 83/2 PRZEMYSKIE / suplement t. 35 cz. II         35,00
DWOK 84 WOŁYŃ suplement 36         35,00

„Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”

PAE / kom 1 część I – Rolnictwo i hodowla         15,00
PAE / kom 3 Pożywienie i sprzęt nakład wyczerpany
PAE / kom 4 Transport i komunikacja         25,00
PAE / kom 6 Wiedza i wierzenia ludowe, A. Lebeda         45,00
PAE / kom 7 Pomoc wzajemna, A. Drożdż         45,00
PAE / kom 8 CZ. 1 Zwyczaje i obrzędy weselne: od zalotów do ślubu cywilnego         50,00
PAE / kom 8 CZ. 2 Rola i znaczenie swata, A. Pieńczak         40,00
PAE / kom 8 CZ. 3 Zwyczaje i obrzędy weselne: współdzialanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu wesela,         40,00
PAE / kom 9 CZ. 1 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka         40,00
PAE / kom 9 CZ. 2         40,00

„Prace Etnologiczne”

PE 2 Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska, W. Klinger nakład wyczerpany
PE 10 Wieś środkowego i północnego Afganistanu, M. Gawęcki         10,00
PE 13 Górale Północnego Kamerunu, Vorbrich R., Daba         10,00
PE 14 Górale Atlasu marokańskiego, R. Vorbrich         25,00
PE 16 Ludy zamorskich lądów         25,00
PE 17 Za trzecią kataraktą, M. Kurcz         30,00
PE 18 Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Ł. Kaczmarek         25,00
PE 19 Zywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci…, K. Kość         30,00
PE 20 Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo Dogonów i Kurumba, L. Buchalik         25,00
PE 21 Szamani i lamowie         25,00
PE 22 Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków, K. Mirgos         25,00
PE 23 Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, red. W. Kuligowski         12,00
PE 24 Bracia Morawscy a kultury himalajskie, R. Beszterda         45,00
PE 24 Bracia Morawscy a kultury himalajskie, R. Beszterda W.ANG         45,00
PE 25 Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów…         25,00
PE 26 Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne         20,00

„Prace i Materiały Etnograficzne”

PIME 13 praca zbiorowa, red. K. Zawistowicz-Adamska, 1959         10,00
PIME 18/1 Lubelskie, red. O. Gajkowa, 1961 nakład wyczerpany
PIME 18/2 Pieśni biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego, A. Czekanowska, 1961         20,00
PIME 19 Olsztyńskie, red. J. Gajka, W. Gębik, F. Klonowski, 1960 nakład wyczerpany
PIME 20 Wieś dolnośląska, red. A. Nasza, 1970         20,00
PIME 21 Dolnośląskie pieśni ludowe, J. Majchrzak, red. S. Bąk, 1970         10,00
PIME 25/1 Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim w latach 1945-1960; kultura materialna, J. Pawłowska, 1966         10,00
PIME 25/2 Dolnośląska wieś Pracze w powiecie milickim w latach 1945-1960; kultura duchowa i społeczna, J. Pawłowska, 1968         10,00
PIME 27 Wieś Śląska w 1840 r. relacje z podróży naukowej I. I. Sriezniewskiego po Śląsku, E. Kucharska, A. Nasz, S. Rospond, 1973         10,00
PIME 29 Wieś Dolnośląska, studia etnograficzne, red. E. Pietraszek, 1989         10,00
PIME 32 Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, D. Świtała-Trybek, 2000         30,00
PIME 35 Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, E. Banasiewicz-Osowska, 2007         30,00
PIME 37 Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, M. Kujawska, Ł. Łuczaj, J. Sosnowska, P. Klepacki, 2016         50,00

 „Monografie biograficzne”

MB Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile, Z. Wójcik         15,00
MB Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji, Z. Wójcik         15,00

 

Inne publikacje

INNE Polskie opisanie świata, katalog wystawy          5,00
INNE Zeszyty Łużyckie – nr 12          10,00
INNE Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Brzezińska Anna Weronika, Czachowski Hubert 2016          30,00
INNE Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. Stefania Skowron-Markowska 2016          20,00
INNE Fotografia sto lat temu. Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego, Marta Nowakowska 2016          15,00

Wydania reprintowe:

Etnografia słowiańska, A. Fischer zeszyt 1 – Połabianie  
Etnografia słowiańska, A. Fischer zeszyt 2 – Łużyczanie      komplet            30 zł
Etnografia słowiańska, A. Fischer zeszyt 3 – Polacy  

 

czasopisma:

„LUD”

tomy od 39 za 1952 r. do 73 za 1990 r. – 10 zł (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie)

LUD 75 rok wyd. 1992         15,00
LUD 76 rok wyd. 1993         15,00
LUD 77 rok wyd. 1994         20,00
LUD 78 rok wyd. 1995         22,00
LUD 79 rok wyd. 1995 – wersja angielskojęzyczna         40,00
LUD 81 rok wyd. 1997         25,00
LUD 82 rok wyd. 1998         25,00
LUD 83 rok wyd. 1999         30,00
LUD 84 rok wyd. 2000         25,00
LUD 85 rok wyd. 2001         35,00
LUD 86 rok wyd. 2002         35,00
LUD 87 rok wyd. 2003         35,00
LUD 88 rok wyd. 2004         35,00
LUD 89 rok wyd. 2005         35,00
LUD 90 rok wyd. 2006         35,00
LUD 91 rok wyd. 2007         35,00
LUD 92 rok wyd. 2008         35,00
LUD 93 rok wyd. 2009         35,00
LUD 94 rok wyd. 2010         35,00
LUD 95 rok wyd. 2011         35,00
LUD 96 rok wyd. 2012         35,00
LUD 97 rok wyd. 2013         35,00
LUD 98 rok wyd. 2014         35,00
LUD 99 rok wyd. 2015         35,00

„LITERATURA LUDOWA”

numery pojedyncze z lat 1957-2001 – 5 zł/egz  (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie)  

numery podwójne  z lat 1957-2001 – 10 zł/egz  (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie)  

numery od 2002: pojedyncze – 8 zł/egz,  podwójne- 16 zł/egz

NOWOŚCI:

LL 1/15          8,00
LL 2/15          8,00
LL 3/15          8,00
LL 4-5/15          16,00 
LL 6/15          8,00 
LL 1/16          8,00 

 „ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE”

tomy od 16 za 1974 r. do 32 za 1993 r. – 10 zł (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie)

ŁSE 38 rok 2000, Miejsca wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, G. Karpińska         25,00
ŁSE 39 rok 1999, Opis-klucz do rozumienia kultury, K. Kaniowska         20,00
ŁSE 40 rok 2001, Ludowe obrazy miasta. Inspiracje Bystroniowskie, R. Dzięcielski         25,00
ŁSE 41 rok 2002, Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja, B. Kopczyńska-Jaworska         25,00
ŁSE 43 rok 2004, Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi         25,00
ŁSE 45 rok 2006; Polacy w uzbekistanie, E. Jagiełło         25,00
ŁSE 46 rok 2007, Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog         25,00
ŁSE 47 rok 2008, Ogłoszenia matrymonialne         25,00
ŁSE 48 rok 2009, Sybiracy: Wspólnota, pamięć, narracja; A. Rzepkowska         25,00
ŁSE 49 rok 2010, Etyczne problemy badań antropologicznych         25,00
ŁSE 50 rok 2011, Wokół społeczności wiejskiej         25,00
ŁSE 51 rok 2012, Antropolog w mieście i o mieście         25,00
ŁSE 52 rok 2013, Bałuckie chronotopy…         25,00
ŁSE 53 rok 2014, Zwrot ku zaangażowaniu         25,00

Od 2015 r. ŁSE ukazują się jedynie w wersji elektronicznej w wolnym dostępie on-line na stronie www

wydawnictwa oddziałów:

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie

TOM I – Fryś-Pietraszkowa E., Kowalska-Lewicka A., Spiss A., Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Kraków 2002 30 zł

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu

Do Torunia kupić kunia, Toruń 2008.

Toruń tam i z powrotem. Szkice z antropologii miasta, Toruń 2011.

ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ MAILOWO TELEFONICZNIE I POD ADRESEM PTL: ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 50-383 Wrocław tel. +48 71 375 75 83  tel. kom. 607 700 377 e-mail: ptl@ptl.info.pl numer konta: PKO BP SA 2 O/Wrocław nr 24 1020 5242 0000 2402 0144 0965 WYDAWNICTWA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTL Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie Muzeum Etnograficzne Pl. Wolnica 1 31-060 Kraków tel. 12 430-55-63, 12 430-55-75 WYDAWNICTWA ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO PTL Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu www.ptl.info.pl/torun ptltorun@wp.pl Muzeum Etnograficzne ul. Wały gen. Sikorskiego 19 87-100 Toruń

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl