English version

Literatura Ludowa 3/2000

ARTYKUŁY

Jerzy Kroczak
Barokowe znaki cudowne – uwagi o kontrreformacyjnej twórczości Jana Zrzenczyckiego.

Grzegorz Szpila
Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach.

Jan Adamowski
Droga na łysogórski sabat czarownic.

Renata Hołda
Rola wierszy ku czci Cesarza Franciszka Józefa I w powstaniu legendy dobrego króla.

Ewa Łukaszyk
Portugalskie tradycje matriarchalne a najnowsza literatura autorstwa kobiet .

Maciej Jeż
Taniec Słońca u Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej .

RECENZJE

Czesław Hernas
O folklorze i jego pograniczach
J. Ługowska, Folklor — tradycje, inscenizacje.
Szkice literacko-folklorystyczne, Wrocław 1999.

Marek Kawa
Perspektywy słowackiej paremiologii
Z. Profantova, Little fish are sweet. Selected writings on proverbs,
Bratislava 1997.

Leszek Dzięgiel
Miasto terroru i grozy
B. Mękarska-Kozłowska, Burza nad Lwowem.
Reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie. Kartki z pamiętnika,
Londyn 1996.

Julia Bar
Sennik ludowy
S. Niebrzegowska Polski sennik ludowy, Lublin 1996.

Lubosława Asijiw
Jeszcze jeden aspekt naukowej działalności
M. Dmytrenko, Symwolika snowydiń. Narodnyj sonnyk. Kijów 1995.

Czesław Hernas
Opowieści i sny emigrantów
S. Niebrzegowska, To jest moja druga ojczyzna.
Polscy emigranci z północnej Francji o sobie, Lublin 1999.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl