English version

Literatura Ludowa 1/2000

ARTYKUŁY

Waldemar Kuligowski
Poetyka antropologiczna: próba zastosowania

Katarzyna Łeńska-Bąk
Sól w obrzędach pogrzebowych

Anna Oller
Komu potrzebny dziś sztambuch ?

Słownik stereotypów i symboli ludowych

RECENZJE

Dorota Simonides
Granice tolerancji
Ewa Krekovicovä, Zwischen Toleranz und Barrieren, Das Bild der Zigeuner und Juden in der slovakischen Folklore. Studien zur Tsiganologie und Folkloristik. [Między tolerancją a barierami, Obraz Cyganów i Żydów w folklorze słowackim. Studia do cyganologii i folklorystyki] Bd. 21, Frankfurt am Main 1998,

Marek Kawa
O narodowych mitach i folklorze
Gramatika narodnźho mytu a folklor, ed. Zuzana Profa ntovä, Slovenskä Akademia Vied. Ustaw Etnologie, Bratislava 1998

Dorota Żrałko
Co ty wiesz o wstydzie, człowieku ?
Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, pod red. Ewy Kosowskiej,
Katowice 1998, s. 170

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl