English version

dr Damian Kasprzyk – etnolog, interesuje się dawnymi i współczesnymi obliczami regionalizmu oraz muzeologią. Autor książki Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej, Płock 2008. Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oddziału w Łodzi, sekretarz redakcji „Zeszytów Wiejskich”, sekretarz redakcji pisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ.

 

 

Wybrane publikacje:

 • Ludoznawstwo – u źródeł regionalizmu, [w:] Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej. Część III, pod red. A. Roguskiej, M. Danielak-Chomać, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 67-86.
 • Regionaliści sami o sobie – rzecz o pewnym projekcie badawczym, jego realizacji i wstępnych wnioskach, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XX, 2014, s. 213-228.
 • Władysław (macho) Broniewski. Szkic do portretu poety i awanturnika, „Notatki Płockie” 2014, nr 1, s. 29-34.
 • Muzeum regionalne a społeczna tożsamość miejsca, [w:] Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego. Sulejów 13-14 grudnia 2012, pod red. A. Białkowskiego i I. Majchrowskiej, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2013, s. 12-24 [publikacja dostępna na stronie internetowej: http://www.regionkultury.pl/Data/Sites/1/konferencja-muzea-regionalne_publikacja.pdf ]
 • „Rozpocząć czas zabawy” – szkic o biesiadzie w pociągu, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, pod red. W. Olszewskiego i V. Wróblewskiej, seria wyd. „Archiwum Etnograficzne”, nr 53, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012, s. 203-218.
 • Znamiona codzienności w realiach Wielkiej Wojny. Reklama w polskojęzycznej prasie łódzkiej w latach 1914-1918, [w:] Łódź w czasie Wielkiej Wojny, pod red. J. A. Daszyńskiej, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2012, s. 45-66 (współautor: A. Kansy).
 • Popularyzacja ludowego dziedzictwa kulturowego – w poszukiwaniu uzasadnienia, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XVI, 2011, s. 258-267.
 • Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XV, 2010, s. 201-218.
 • Płocczanin w Łodzi. O determinantach zakorzenienia, [w:] Ja – regionalista. Refleksje, stanowiska, komentarze, pod red. D. Kasprzyka, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, Łódź 2010, s. 119-125.
 • Marian Jelonek – leśnik, twórca ludowy, poeta, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XIV, 2009, s. 259-263.
 • Artysta ludowy i kilka kontekstów współczesności, http://tlzr.muzeum-radom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=69 [strona internetowa projektu „Twórcy ludowi regionu radomskiego”, Muzeum Wsi Radomskiej, 2009]
 • Mazowsze Płockie – próby zdefiniowania regionu w okresie II Rzeczypospolitej, „Notatki Płockie” 2007, nr 2/211, s. 28-33.

 

 

 

Przynależność do PTL

Od 2006 – Oddział w Łodzi

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl