English version

REDAKCJA: Anna Weronika Brzezińska – redaktor naczelna,
Justyna Słomska-Nowak – zastępca redaktor naczelnej,
Mariola Tymochowicz – sekretarz redakcji
Alicja Mironiuk-Nikolska – członkini redakcji

Informacje dla autorów tutaj>

Atlas Polskich Strojów Ludowych to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy zeszyt serii ukazał się w roku 1949, a celem utworzenia Atlasu było zestawienie powtarzających się typów ubioru oraz wyznaczenie czasu i miejsca ich występowania. Wszystkie zeszyty Atlasu zostały pogrupowane według następujących regionów: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze i Sieradzkie, Małopolska.

Funkcję redaktorów naczelnych pełnili: dr Józef Gajek, dr Janusz Kamocki oraz prof. dr hab. Barbara Bazielich.

Autorami poszczególnych zeszytów są znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa.

Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miastu np. strój wilamowicki, strój Bambrów Poznańskich), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem serii jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w obecnych granicach Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.

Od roku 2013 wydawane są także zeszyty specjalne, poświęcone zagadnieniom związanym z metodyką współczesnych badań nad strojami ludowymi oraz rzemiosłem i rękodziełem związanym z wytwórstwem strojów ludowych i inspirowanych nimi kostiumów scenicznych.

W roku 2015 ukazał się 47 zeszyt serii, a w planach są kolejne.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami z serii:

APSL promocja wydawnictw

Z inicjatywy Redakcji APSL w roku 2012 decyzją Zarządu Głównego PTL powołana do życia została Sekcja Stroju Ludowego licząca 30 członków.

Kontakt z redakcją: apsl@ptl.info.pl

Strona internetowa redakcji: www.stroje.ptl.info.pl


Wydawnictwa w latach 2013-2015 finansowane w ramach grantu NPRH:

ROK 2013

Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 39, z. specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013, nr ISBN: 978-83-87266-64-6

Piskorz-Branekova E., Strój zamojski, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 40, cz. V Małopolska, z. 17, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013, nr ISBN 978-83-87266-79-0, nr ISSN 1899-2129

ROK 2014

Minksztym Joanna, Rosolski Rafał, Strój kościański, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 41, cz. II Wielkopolska, z. 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014, nr ISBN: 978-83-64465-01-7, ISSN 1899-2099

Bartosiewicz Magdalena, Strój łowicki po 1953 roku, red. nauk. zesz. J. Słomska-Nowak, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 42, cz. IV Mazowsze i Sieradzkie, z. 9, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014, nr ISBN: 978-83-64465-02-4, ISSN 1899-2110

Woźniak Alicja, Strój łęczycki, red. nauk. zesz. J. Słomska-Nowak, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 43, cz. IV. Mazowsze i Sieradzkie, z. 10, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014, nr ISBN: 978-83-87266-89-9, ISSN 1899-2110

ROK 2015

Brzezińska A. W., Paprot A., Tymochowicz M., Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 44, z. specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015, nr ISBN: 978-83-64465-05-5

Piskorz-Branekova E., Stanaszek Ł. M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, red. nauk. zesz. A. Mironiuk-Nikolska, t. 45, cz. IV. Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2014, nr ISBN: 978-83-64465-03-1, ISSN 1899-2129

Trebunia-Staszel S. i in.. Strój podhalański, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 46, cz. V. Małopolska, z. 18, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015, nr ISBN: 978-83-64465- 03-1, ISSN 1899-2129

Minksztym J., Strój bambrów poznańskich, red. nauk. zesz. A. W. Brzezińska, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 47, cz. II. Wielkopolska, z. 6, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015, nr ISBN: 978-83-64465- 04-8, ISSN 1899-2099

 

 

////////////////////////////////////////////

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl