English version

Dr Katarzyna Barańska: etnograf,  muzeolog

Praca:
Adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekun zbiorów etnograficznych Muzeum Zespołu Zamkowego w Niedzicy

Zainteresowania:
Muzealnictwo, antropologia zarządzania, kultura Spisza

Wybrane publikacje:

 • „Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004
 • „Co wystawa czyni? Co czyni wystawę?”, [w:] Sacrum i sztuka. Sztuka i życie, (red.) B.Major i J.Matyja, wyd. Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 2004, s.284 – 290
 • „Mrożone kurczaki czyli czy kultura ludowa może być produktem marketingowym”, [w:] Tradycja z przyszłością. Materiały konferencyjne, Sandomierz 2005 oraz www.koncept.biz.pl
 • „Dom – droga do Supraśla”, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, 2006 rok. LX nr1, s. 158 – 170
 • „Zarządzanie dla wartości, czyli o odpowiedzialności menedżerów kultury słów kilka, Zarządzanie w Kulturze (red.) Ł. Gaweł, E. Orzechowski, T.7, Kraków 2006, s. 63 – 69
 • „Wiatr w żaglach, czyli misja Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, Zarządzanie w Kulturze (red.) Ł. Gaweł, E. Orzechowski, T.7, Kraków 2006, s. 15 – 23
 • „Regionalizm i muzea we współczesnej rzeczywistości”, [w:] Regionalizm. Idee – tradycje – perspektywy rozwoju w muzealnictwie. Materiały Sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Mazowieckie w Płocku z okazji jubileuszu 185-lecia muzeum płockiego 19 i 20 września 2006 roku, (red.) Z. Chlewiński, Płock 2007, s. 124 – 131
 • Magia protokołu, czyli dlaczego menedżerowie uczęszczają na kursy etykiety, w: Tabu, etykieta, dobre obyczaje,, Colloquia Anthropologica et Communicativa, P. Kowalski (red.), Wrocław 2009, s. 217 – 224
 • Muzeum jako miejsce epifaniczne? , IX Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego „Lokalna społeczność a muzeum”, Gdańsk 2010, s. 26 – 32
 • „Kto ty jesteś?”. Wyimek z Nocy Muzeów Krakowskich AD 2008. (Zarządzanie w Kulturze, t.9:2008, red. Ł.Gaweł, E.Orzechowski, s. 97 – 105
 • Muzeum w sieci. Rzecz niedotycząca komputeryzacji zbiorów, Etnografia Nowa, 01:2009, s. 121 – 126
 • Zapomniana społeczność. Koncepcja aranżacji Muzeum na Zamku w Oświęcimiu., Muzealnictwo, t.49: 2008, s.217 – 226
 • Kolekcja chustek na głowę w Muzeum Zamku w Niedzicy. Przyczynek do polityki rozbudowywania zbiorów etnograficznych w muzeach, Prace Pienińskie t.18:2008,  s. 159 – 172
 • W służbie społeczności lokalnej – Muzeum Towarzystwa Historycznego w Buffalo, NY, Muzealnictwo, t.50:2009, s. 282 – 292
 • Edukacja w muzeum – czy i czego chcemy uczyć w muzeach rolnictwa., w; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Misja i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”, Szreniawa 2010, s. 103 – 108
 • Tożsamość zdeponowana. Czy muzea powinny budować i chronić tożsamość w obliczu unifikującej siły masowej kultury popularnej, w: Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja, red. D.Hejwosz, W.Jakubowski, Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 43 – 53
 • „Muzeum? Nie!” o prawdziwości muzealnych kolekcji i ich kulturotwórczej roli”, w: Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, Gniezno 2010, s. 126 – 133
 • Dom – muzeum, muzeum – dom, Konteksty nr 2-3 (289 – 290), 2010 rok LXIV, s.214 – 221
 • Misja jako narzędzie przezwyciężania współczesnych aporii muzealnych, w: Folga-Januszewska D., Gutowski B. (red.),  Ekonomia Muzeum. Materiały polsko – brytyjskiej konferencji naukowej, Universitas, Warszawa 2011, s. 175 – 182
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl