English version

Anna Nadolska-Styczyńska, dr, etnolog, muzealnik

Praca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zainteresowania: etnologia pozaeuropejska, polskie muzealnictwo etnograficzne, historia polskiej etnologii

Najważniejsze publikacje:
•    Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Krystyna Kujawińska-Courtney i Anna Nadolska-Styczyńska ( red.), Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, Uniwersytet Łódzki 2003.
•    O egzotycznych źródłach kolekcji azjatyckiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, [w:] Zbigniew Jasiewicz (red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych, Prace komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 12 s.259 –  279.
•    Ludy zamorskich lądów. Kultury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej,  Seria: Prace Etnologiczne PTL, t. XVI, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2005.
•    Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. Seria: Archiwum Etnograficzne PTL, t. 43,  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Łódzki, Wrocław-Łódź 2005.
•    Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Nadolska-Styczyńska, Aleksandra Twardowska (red.), Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Pułtusk 2007.
•   Siły na zamiary czy zamiar wedle sił? Refleksje nad charakterem współczesnych polskich badań etnologicznych prowadzonych w Afryce – „Społeczeństwo i polityka”, nr 3 (20), 2009, s.127- 159
•    A. Nadolska-Styczyńska (red.) Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, t. IV, 2009,  ss.184.
•    Grażyna Ewa Karpińska, Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – Kontynuacje i inspiracje, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t 50, 2011
•    Fenêtre sur le monde: quelques reflesions sur les espédition eu Afrique organisées par les étudiants polonais, “Africana Bulletin”, 2011, no 58, s. 211-230.
•    Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie,  Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011r.

Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (od 2006 roku)

v-ce Prezes Oddziału Toruńskiego Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu (od 2011 roku – Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od roku 1978 .W latach 1992-1995- sekretarz Oddziału Łódzkiego; W latach 1999 –2011  – prezes Oddziału Łódzkiego PTL.; W latach 2005-2008-  przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTL. Od roku 2008 – sekretarz GKR PTL. Od roku 2011 – Członek Zarządu Głównego PTL

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl