English version

Michał Mokrzan, dr, antropolog kulturowy

Praca: adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania: metodologia nauk społecznych, teoria kultury, retoryka dyskursów naukowych i społecznych.

Ważniejsze publikacje:
•    Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
•  Aporie strukturalizmu. O wewnętrznych sprzecznościach antropologii Claude’a Lévi-Straussa, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011/1-2(14-15), s. 39-55.
•    Pożytek z perswazji. Retoryka Społeczności wiejskiej, [w:] Wokół Społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje, red. G. E. Karpińska i A. Nadolska-Styczyńska, „Łódzkie Studia Etnograficzne” tom L, Wrocław – Łódź 2011, s. 131-153.
•    Małe skandale. Esej o wymyślaniu antropologii, „Tematy z Szewskiej” 2(6)/2011, s. 139-145.
•    Jeszcze raz postmodernizm. Stephen A. Tyler o języku, antropologii i retoryce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2010/1-2 (12-13), s. 129-143.
•    Wesele wczoraj i dziś. Przemiany w dyskursie etnologicznym z perspektywy transformacji systemowej w Polsce, [w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, red. K. Górny i M. Marczyk, Wrocław 2009, s. 159-170. (współautor: Marta Songin).

Przynależność do PTL: 2006, oddział we Wrocławiu

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl