English version

Grażyna Ewa Karpińska, dr hab. profesor UŁ, etnograf, etnolog, antropolog kultury

Praca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, kierownik  Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Redaktor naczelna „Łódzkich Studiów Etnograficznych”.

Kierownik międzywydziałowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ, uczestnik zespołów badających kulturę i życie miasta i w mieście (granty KBN), uczestnik międzyrządowych projektów  między rządem RP a rządem Słowenii dotyczących tradycyjnych zachowań (2001-2006), organizatorka wielu konferencji naukowych, w tym czterech polsko-słoweńskich.

Od roku 2008 wiceprezes PTL

Zainteresowania: życie miasta i życie w mieście, codzienność i życie codzienne, przestrzenie kulturowe miasta i wsi, Bałkany: zróżnicowanie etniczne i kulturowe krajów dawnej Jugosławii

Publikacje:

  • 2000: Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych. Łódź: PTL 200 s. – „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 38.
  • 2002:  Karnawały na miejskiej ulicy, „Lud” t. 86 s. 47-65.
  • 2002: Miasto w czasie wojny. Analiza antropologiczna łódzkich doświadczeń, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa miasta. Red. Marian Grzegorz Gerlich. Zabrze s. 59-82.
  • 2003: Place and Space in the Postmodern City. The View of an Anthropologist on Tenement Houses, [w:] Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of  the Millenium. Ed. Lech Mróz, Zofia Sokolewicz. Warsaw p. 53-62.
  • 2004: Palimpsestowe oblicze miasta. Przykład Łodzi przemysłowej, „Ochrona Zabytków” nr  3/4 s. 127-140.
  • 2007: Mostar. Miasto z mostem, [w:] Miasto po obu brzegach rzeki – różne oblicza kultury. Red. A. Stawarz, Warszawa s. 77-91.
  • 2009: Since Now a City is There: Remarks on a City Center. Examples from the City of Lodz. “Urban People/Lidé mĕsta. Review of Anthropology, Ethnology and Ethnology of Communication” (wyd. Faculty of Humanitie, Charles University in Prague)  nr 2 s. 291-310.
  • 2010: Getto latem. Piekło okupacyjnej heterotopii, [w:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury. Red. R. Godula-Węcławowicz. Warszawa-Kraków: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej PAN s. 163-179.
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl