English version

LITERATURA LUDOWA
Nr ISSN 0024-4708

Zobacz aktualny numer i numery archiwalne

REDAKTOR:  prof. dr hab. Jolanta Ługowska

Sekretarz redakcji: Maria Bożena Kuczyńska

Redaktor językowy: dr Ewa Serafin

Redaktor tematyczny: prof. Anna Gemra

Komitet redakcyjny: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab.  Maria Jakitowicz, prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. dr hab. Antoni Kuczyński, prof. Katia Michajłowa (Sofia), prof. dr hab. Dorota Simonides, prof. dr hab. Roch Sulima, prof. Larisa Vachnina (Kijów)

Adres redakcji:

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

e-mail: bakucz@op.pl

Informacje dla autorów>
Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do redakcji>

Literatura Ludowa na stronie katalogu czasopism kulturalnych

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl