Międzynarodowe seminarium etnobiologiczne „From historical studies to neglected fields in ethnobiology and ethnoecology”

Międzynarodowe seminarium etnobiologiczne, pt. „From historical studies to neglected fields in ethnobiology and ethnoecology”, zorganizowane przez Monikę Kujawską i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL) odbędzie się w dniach 3-4 grudnia w siedzibie PTL we Wrocławiu (zobacz program seminarium). Weźmie w nim udział 10 specjalistów zagranicznych, prowadzących badania etnobiologiczne i etnoekologiczne w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz 8 osób reprezentujących polskie środowisko etnobiologiczne. Wszyscy uczestnicy przybywają na zaproszenie organizatorów. Przygotowanie tego intensywnego panelu dyskusyjnego  było możliwe dzięki funduszom z grantu Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki pt. „Słownik wierzeń i zwyczajów słowiańskich pod redakcją Adama Fischera – dzieło niedokończone”, nr 2014/13/D/HS3/03697. W ramach seminarium będziemy promować książkę, pt. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, która jest owocem badań prowadzonych w ramach tego samego grantu. Książka ta ukazuje się w serii PTL „Prace i Materiały Etnograficzne”.

zielnik-okladka-front

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl