Finalne prace nad jubileuszowym tomem czasopisma LUD, dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe w wydaniu setnego tomu LUDu! Niezmierne miło nam oznajmić, że zebrana kwota wystarczyła na przygotowanie opracowania drukowanego, w związku z czym informujemy, że zamknięta została możliwość wpłat na ten cel. Trwają finalne prac nad tegorocznym tomem, ostatnie redakcje i korekty jubileuszowej publikacji! lud-t-99-2015

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl