Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego

W dniu 26 lutego 2014 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie odbyło się spotkanie Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z Zarządzeniem MKiDN z dnia 18 września 2013 roku. Powołania członkom Rady wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski.

W Radzie znaleźli się członkowie naszego Towarzystwa: prof. dr hab. Michał Buchowski, dr hab. prof. UMCS Jan Adamowski, dr Hubert Czachowski, dr Anna Weronika Brzezińska, Elżbieta Berendt. Członkinią PTL jest także sekretarz Rady – Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN

Tekst rozporządzenia: http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_35z.pdf

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl