English version

 

mkidn_01_cmykW roku 2016 realizowaliśmy wraz z Muzeum Etnograficznym oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu projekt „Niematerialne dziedzictwo regionu i skarby europejskiej kultury tradycyjnej”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 r., metod jego inwentaryzacji, dokumentacji, ochrony i przekazu poprzez organizację wystawy, koncertów, warsztatów oraz konsultacji. Szeroki wachlarz działań pozwolił na regionalne upowszechnienie wiedzy o Konwencji oraz umożliwił wypracowanie propozycji lokalnego programu ochrony zjawisk kultury tradycyjnej dzięki spotkaniom specjalistów, twórców i zainteresowanych zagadnieniem odbiorców.

Zasadniczym działaniem była organizacja wystawy pt. „Skarby europejskiej kultury tradycyjnej” otwartej od września w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Zaprezentowanie najcenniejszych zabytków niematerialnego dziedzictwa kulturowego poszczególnych krajów europejskich, głównie tych, które zostały wpisane na Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz szereg wydarzeń towarzyszących (koncert dudziarzy podhalańskich, śpiewaczy Górali Czadeckich oraz występ wyjątkowej grupy kolędniczej) spotkały się z szeroką widownią i pozytywnym odbiorem.

Zadanie ma niewątpliwie charakter kompleksowy i interdyscyplinarny – atrakcyjna w formie wystawa stanowi pretekst i płaszczyznę do spotkania różnych środowisk – profesjonalistów zajmujących się polskim dziedzictwem niematerialnym od strony praktycznej i teoretycznej, twórców, depozytariuszy zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi oraz zainteresowanej publiczności, w tym również dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.

Zachęcamy do przeczytania publikacji podsumowującej projekt. Treść do pobrania poniżej.

—-> publikacja podsumowująca projekt <—-

niematerialne_dziedzictwo_infografiki-01

niematerialne_dziedzictwo_infografiki-04 niematerialne_dziedzictwo_infografiki-03 niematerialne_dziedzictwo_infografiki-02

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl