English version

MNiSW_LOGOPolskie Towarzystwo Ludoznawcze realizuje zadania w ramach działalności upowszechniającej naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej narastająco wykaz uzyskanego dofinansowania za poszczególne lata:

ROK 2016

UMOWA Nr 750/P–DUN/2016 – kwota dofinansowania  17 975,00 

Zadania wydawnicze PTL:

„Stroje ludowe jako fenomen kulturowy” – tłumaczenie książki na język angielski

UMOWA Nr 944/P–DUN/2016 – kwota dofinansowania 54 330,00

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2016. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2015 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej
 • Umiędzynarodowienie dorobku polskiej antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych wśród użytkowników obcojęzycznych –  kontynuacja za wybrane lata 2009 i 2010

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2016. Opracowanie selektywnej bibliografii etnografii polskiej za 2015 rok dla bibliografii międzynarodowej – International Bibliography of the Social Sciences
 • Serwis internetowy PTL upowszechniający działalność naukową

UMOWA Nr 522/P–DUN/2016 – kwota dofinansowania 95 027,50

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Opracowanie zbiorów bibliotecznych
 • Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
 • Utrzymanie kompletności księgozbioru w zakresie etnologii i antropologii kulturowej
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych

ROK 2015

UMOWA Nr 785/P–DUN/2015 – kwota dofinansowania 50 410,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • Rocznik „LUD” t. 99/2015
 • Dwumiesięcznik naukowo-literacki „LITERATURA LUDOWA” nr 1-6 za 2015; t. 59

UMOWA Nr 833/P–DUN/2015 – kwota dofinansowania 55 940,00

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Aktualizacja katalogu on-line „Bibliografii Etnografii Polskiej w internecie” – uzupełnienie brakujących w bazie danych not bibliograficznych prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i folklorystyki wydanych za lata 2000-2010 i retrospektywny rok 1998
 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2015. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2013 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej
 • Umiędzynarodowienie dorobku polskiej antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych za wybrane lata 2010 i 2013

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2015. Opracowanie selektywnej bibliografii etnografii polskiej za 2014 rok dla bibliografii międzynarodowej – International Bibliography of the Social Sciences

UMOWA Nr 893/P–DUN/2015 – kwota dofinansowania 36 300,00

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Gromadzenie zbiorów – uzupełnianie zasobów bibliotecznych
 • Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna

ROK 2014

UMOWA Nr 557/P-DUN/2014 – kwota dofinansowania 39 600,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE t.; Praca zbiorowa, Regiony i regionalizmy w Europie. Badania – Kreacje – Popularyzacje; red. Anna Weronika Brzezińska, Jacek Schmidt
 • KULTURY POPULARNE ŚWIATA t. ; Anna Seweryn, Być jak Pepsi. Od społeczeństwa woli do społeczeństwa wyboru
 • BIBLIOTEKA LITERATURY LUDOWEJ t.; Hanna Spychalska-Waszek, Łopoziem Tobzie… Kurpiowskie wierzenia i zwyczaje ocalone od zapomnienia
 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE t.; Praca zbiorowa, Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. nauk. Anna Spiss i Jan Święch

UMOWA Nr 633/P-DUN/2014 – kwota dofinansowania 47 900,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • Rocznik „LUD” t. 98/2014
 • Dwumiesięcznik naukowo-literacki „LITERATURA LUDOWA” nr 1-6 za 2014; t. 58
 • ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE t. 53; Marta Songin-Mokrzan, Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości antropologii

UMOWA Nr 744/P-DUN/2014 – kwota dofinansowania 186 193,00

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych
 • Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych
 • Opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna
 • Wymiana wydawnictw z instytucjami zagranicznymi i krajowymi

Udostępnianie dla nauki zasobów archiwalnych – Archiwum Naukowe PTL:

 • Archiwum sybirackie – opracowanie bibliografii komentowanej
 • Gromadzenie zbiorów archiwalnych
 • Konserwacja zasobów archiwalnych
 • Opracowanie zbiorów archiwalnych
 • Udostępnianie zbiorów archiwalnych

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2014. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2013 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej
 • Aktualizacja katalogu on-line „Bibliografii Etnografii Polskiej w Internecie” – uzupełnienie brakujących w bazie danych not bibliograficznych  prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i folklorystyki wydanych za lata 2000-2010 i retrospektywny rok 1999
 • Umiędzynarodowienie dorobku polskiej antropologii kulturowej i dziedzin pokrewnych za wybrane
  lata (2011-2012)

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2014. Opracowanie selektywnej bibliografii etnografii polskiej za 2013 rok dla bibliografii międzynarodowej – International Bibliography of the Social Sciences

ROK 2013

UMOWA Nr 569/P-DUN/2013 – kwota dofinansowania 53 900,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • Rocznik „LUD” t. 97/2013
 • Dwumiesięcznik naukowo-literacki „LITERATURA LUDOWA” nr 1-6 za 2013; t. 57
 • ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE t. 52; Aleksandra Krupa, Bałuckie chronotypy. Opowieść o łódzkiej dzielnicy
 •  BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA t. 28; Adolf Januszkiewicz, Dzienniki i listy ze stepów kirgiskich (podróż do Kazachstanu w 1846 r.) – w oprac. H. Geber

UMOWA Nr 675/P-DUN/2013 – kwota dofinansowania 177 487,00

Upowszechnianie osiągnięć nauki:

 • Konferencja naukowa pt.: „Wielokulturowość – Tolerancja – Edukacja. Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii w Polsce”;12-15 września 2013 r., Zielona Góra

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych
 • Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna
 • Gromadzenie zbiorów – uzupełnianie zasobów bibliotecznych
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych
 • Opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • Wymiana wydawnictw z instytucjami zagranicznymi i krajowymi

Udostępnianie dla nauki zasobów archiwalnych – Archiwum Naukowe PTL:

 • Konserwacja zasobów archiwalnych
 • Opracowanie zbiorów archiwalnych
 • Udostępnianie zbiorów archiwalnych
 • Gromadzenie zbiorów archiwalnych

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2013. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2012 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej
 • Aktualizacja merytoryczna „Bibliografii etnografii polskiej w Internecie” – opracowanie dla potrzeb katalogu on-line brakujących not bibliograficznych prac z zakresu antropologii kulturowej, etnologii
  i nauk pokrewnych wydanych w latach ubiegłych

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2013. Opracowanie selektywnej bibliografii etnografii polskiej za 2012 rok dla bibliografii międzynarodowej – International Bibliography of the Social Sciences

ROK 2012

UMOWA Nr 569/P–DUN/2012 – kwota dofinansowania 177 695,00

Upowszechnianie osiągnięć nauki:

 • Konferencja naukowa „Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne”; 20-23 września 2012 r., Poznań

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Wymiana wydawnictw z instytucjami zagranicznymi i krajowymi
 • Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna
 • Gromadzenie zbiorów – uzupełnianie zasobów bibliotecznych
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych
 • Opracowanie zbiorów bibliotecznych
 • Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych

Udostępnianie dla nauki zasobów archiwalnych – Archiwum Naukowe PTL:

 •  Konserwacja zasobów archiwalnych
 • Opracowanie zbiorów archiwalnych
 • Gromadzenie zbiorów archiwalnych
 • Udostępnianie zbiorów archiwalnych

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2012. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2011 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej oraz uzupełnienie brakujących not bibliograficznych za rok 2010 oraz lata 2000–2009

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2012. Opracowanie selektywnej bibliografii polskiej za 2011 rok dla bibliografii międzynarodowej: Internationale Bibliography of the Social Sciences

UMOWA Nr 638/P–DUN/2012 – kwota dofinansowania 38 400,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA t. 26; Stefania Skowron-Markowska, Z Oksfordu na Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej
 • BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA t. 27; Praca zbiorowa, Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku; red. Antoni Kuczyński, Mirosław Marczyk
 • BIBLIOTEKA LITERATURY LUDOWEJ t. 10; Ryszard Bieńkowski, Cerowanie dziurawych parasoli deszczem. Na tropie metafory ludowej
 • BIBLIOTEKA POPULARNONAUKOWA t. 17; Bożena Kaczmarczyk,
  Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce

UMOWA Nr 639/P-DUN/2012 – kwota dofinansowania 46 700,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • Rocznik „LUD” t. 96/2012
 • Dwumiesięcznik naukowo-literacki „LITERATURA LUDOWA” nr 1-6 za 2012; t. 56
 • ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE t. 51; Praca zbiorowa, Antropolog w mieście i o mieście; red. Grażyna Ewa Karpińska

UMOWA Nr 640/P-DUN/2012 – kwota dofinansowania 18 000,00

Zadania wydawnicze PTL:

 • PRACE ETNOLOGICZNE t. 25; Jacek Splisgart, Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych dawniej i dziś
 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE t. 53; Praca zbiorowa, Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania; red. Wojciech Olszewski, Violetta Wróblewska

ROK 2011

UMOWA Nr 539/P-DUN/2011 – kwota dofinansowania 82 820,00 zł

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Wymiana wydawnictw z instytucjami zagranicznymi i krajowymi
 • Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna
 • Gromadzenie zbiorów – uzupełnianie zasobów bibliotecznych
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych
 • Opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych

Upowszechnianie osiągnięć nauki:

 •  Konferencja naukowa „Tradycyjna obrzędowość w kulturze współczesnej”; 22–25 września 2011 r., Opole

Promocja nauki w mediach – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Modernizacja strony internetowej „Bibliografii Etnografii Polskiej” dla potrzeb prezentacji międzynarodowej w celu upowszechnienia osiągnięć nauki polskiej

Udostępnianie dla nauki zasobów archiwalnych – Archiwum Naukowe PTL:

 • Konserwacja zasobów archiwalnych
 • Opracowanie zbiorów archiwalnych
 • Gromadzenie zbiorów archiwalnych

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2011. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2010 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej oraz uzupełnienie brakujących not bibliograficznych z lat poprzednich

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2011. Opracowanie selektywnej bibliografii etnografii polskiej za 2010 rok dla bibliografii międzynarodowych – Internationale Volkskundliche Bibliographie i International Bibliography of  the Social Sciences

UMOWA Nr 540/P-DUN/2011 –  kwota dofinansowania 35 340,00 zł

Zadania wydawnicze PTL:

 • BIBLIOTEKA LITERATURY LUDOWEJ t. 9; Praca zbiorowa, Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. Janina Hajduk-Nijakowska, Teresa Smolińska
 • BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA t. 24; Eugeniusz Niebelski, Tunka na Syberii. Księża zesłańcy 1863 roku
 • BIBLIOTEKA ZESŁAŃCA t. 25; Siostra Teresa Antonietta Frącek, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
 • BIBLIOTEKA POPULARNONAUKOWA t. 16; Mateusz Szubert, Żyjąc w cieniu śmierci… Kulturowy obraz gruźlicy
 • BIBLIOTEKA POPULARNONAUKOWA t. 15; Praca zbiorowa, Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości; red. Waldemar Kuligowski

UMOWA Nr 551/P-DUN/2011 – kwota dofinansowania 49 700,00 zł

Zadania wydawnicze PTL:

 • Rocznik „LUD” t. 95/2011
 • Dwumiesięcznik naukowo-literacki „LITERATURA LUDOWA” nr 1-6 za 2011; t. 55
 • ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE t. 50; Praca zbiorowa, Wokół społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje; red. Anna Nadolska-Styczyńska, Grażyna Ewa Karpińska

UMOWA Nr 552/P-DUN/2011 – kwota dofinansowania 33 000,00 zł

Zadania wydawnicze PTL:

 • DZIEDZICTWO KULTUROWE t. 5; Monika Bisek-Grąz, Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego.
  Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne
 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE t. 52; Praca zbiorowa, Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska
 • PRACE ETNOLOGICZNE t. 24, Rafał Beszterda, Bracia Morawscy a kultury himalajskie. Ewangelizacja, społeczeństwo, gospodarka

ROK 2010

UMOWA Nr 558/DWB/P/2010 – kwota dofinansowania 202 994,00 zł

Zadania wydawnicze PTL:

 • Rocznik „LUD”, t. 94/2010
 • Dwumiesięcznik naukowo-literacki „LITERATURA LUDOWA” nr 1-6 za 2010; t. 54
 • ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE t. 49; Praca zbiorowa, Etyczne problemy badań antropologicznych; red. Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka
 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE t. 50; Praca zbiorowa, Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III; red. Anna Spiss, Zofia Szromba-Rysowa
 • ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE t. 51; Bożena Lewandowska, Józef Kąś, Wesele orawskie dawniej i dziś
 • PRACE ETNOLOGICZNE t. 22; Katarzyna Mirgos, Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków
 • BIBLIOTEKA LITERATURY LUDOWEJ t. 8; Luiza Podziewska, Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia
 • PRACE ETNOLOGICZNE t. 23; Praca zbiorowa, Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur; red.Waldemar Kuligowski
 • KOMENTARZE DO POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO t. 9, cz. I; Praca zbiorowa,
  Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka; red.
  Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak

Zadania z zakresu działalności bibliotek – Biblioteka im. Jana Czekanowskiego:

 • Gromadzenie zbiorów – uzupełnianie zasobów bibliotecznych
 • Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych
 • Konserwacja zbiorów bibliotecznych
 • Opracowywanie zbiorów bibliotecznych
 • Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna
 • Wymiana wydawnictw z instytucjami zagranicznymi i krajowymi

Upowszechnianie osiągnięć nauki:

 • Konferencja naukowa „Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania”; 23–26 września 2010 r., Toruń

Udostępnianie dla nauki zasobów archiwalnych – Archiwum Naukowe PTL:

 • Gromadzenie zbiorów archiwalnych
 • Opracowywanie zbiorów archiwalnych

Tworzenie i utrzymanie baz danych – Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL:

 • Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych – kontynuacja na rok 2010. Gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za 2009 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej

Inne działania szczególnie ważne dla rozwoju nauki:

 • Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej – kontynuacja na rok 2010. Opracowanie selektywnej bibliografii polskiej za 2009 rok dla bibliografii międzynarodowych – Internationale Volkskundliche Bibliographie i Internationale Bibliography of the Social Sciences
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl