English version

Archiwum PTL gromadzi nieprzerwanie dokumentację działalności z okresu Towarzystwa Ludoznawczego z siedzibą we Lwowie (1895-1939); Zarządu Głównego PTL, jak i oddziałów terenowych i sekcji problemowych. W archiwum przechowywane są rękopisy czołowych polskich etnologów (m. in. Stanisława Poniatowskiego, Jana Kubarego, Adama Fischera, Wincentego Pola), korespondencja Towarzystwa z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i na świecie, materiały z badań terenowych. Zasoby Archiwum PTL są powiększane dzięki darom osób prywatnych i instytucji. Zgodnie z wolą spadkobierców Archiwum PTL przejmuje dorobek naukowy po zmarłych etnologach.

Od 1989 roku gromadzone są rękopisy, maszynopisy i dokumenty dotyczące zesłań w głąb byłego ZSRR z lat 1939-1956. Stanowią one odrębny inwentarz archiwum. W wyniku kwerend w oddziałach Związku Sybiraków, także od osób prywatnych, pozyskiwane są kolejne teki wspomnień sybirackich (zbiór liczy aktualnie 951 tek autorskich).

zobacz także: DOKUMENTY STAROPOLSKIE Z ARCHIWUM PROF. STANISŁAWA PONIATOWSKIEGO

zobacz także:
Wspomnienia Sybiraków Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy ZG PTL

Małgorzata Ruchniewicz Wspomnienia Sybiraków. Z zasobów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu

Zbiory udostępniane są w czytelni biblioteki PTL:

poniedziałek, wtorek: 9.00 – 20.00
środa 11.00 – 20.00
czwartek 9.00 – 13.00
dwie pierwsze soboty miesiąca 9.00 – 13.00.

Odpowiedzialna za zbiory archiwum PTL – Paulina Suchecka

Kontakt:

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

tel. +48 (71) 375 75 83
tel./fax +48 (71) 375 75 84
tel. kom. 607 700 377

e-mail: ptl@ptl.info.pl

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl