English version

LXXXVII Walne Zgromadzenie Delegatów w Opolu, fot. Małgorzata Oleszkiewicz

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl