English version

Literatura Ludowa 2/2009

Artykuły

Michał Głuszkowski, Obraz własny mieszkańców Wierszyny – polskiej wsi na Syberii na tle historii ich miejscowości. Na podstawie tekstów pisanych oraz ustnych relacji Wicrszynian

Ksenia Olkusz, „Potwornie śmieszne”, czyli oswojona groza
w cyklu o Jakubie Wędrowyczu Andrzeja Pilipiuka

Marcin Jakubczyk, Stwarzanie słowem, czyli magia językowa w tekstach folkloru (na materiale z Podkarpacia)

Robert Piotrowski, Czart w kominie. Motyw ciasnoty i zamknięcia w kontekście demonicznych epifanii
Recenzje

Jolanta Ługowska, Janina Porazitlska – autorka zapomniana, czy we współczesnym życiu literackim „źle obecna”?
Bożena Olszewska, „..i w sto koni nie dogoni”. O życiu i sztuce pisarskiej Janiny Porazitlskiej, Opole 2007

Małgorzata Łoboz, „Niech mur z aniołów od pokuszeń stanie!”. Modlitwa Pańska w kilkuset wersjach
Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej. Zebrał i opracował A. Choroszy, Wrocław 2008

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl