English version

Literatura Ludowa 1/2009

Artykuły

Franciszek M. Rosiński, Tradycja w społecznościach pierwotnych

Bożena Olszewska, Święci patroni związani z kalendarzem naturalnym i rolniczym w przysłowiach i wierszach-przysłowiach dla dzieci

Halina Kubicka, Przestrzeń w horrorze demonicznym: miejsca, przedmioty, symbole

Katarzyna Smyk, Jodła w ludowym obrazie świata
Recenzje

Hanna Spychalska-Waszek, W stronę antropologii słowa
Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, pod red. Ł. Smyrskiego, Warszawa 2005

Konrad Górny, Współczesne lęki
Czego się boimy?, pod red W. Pawluczuka i S. Zagórskiego, Łomża 2008

Małgorzata Łoboz, Twarzą na zachód. Studium zesłańczej codzienności
Katarzyna Kość, Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach 1940-1946), Wrocław 2008

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl