English version

Literatura Ludowa 4-5/2008

Artykuły

Małgorzata Stochmal,
O Augustynku, Antośku i innych „cudownych lekarzach” w polskiej prasie początku XIX w

Anna Gemra,
Piękne, pożądane, przerażające: Lamia i Lilit

Ksenia Olkusz,
Studium szaleństwa. Psychologiczno-religijne uwarunkowania narratora w Hekatombie Mai Lidii Kossakowskiej

Agnieszka Dylewska,
Rola, znaczenie i recepcja polskich i niemieckich zbiorów podań prowincji poznańskiej (1815-1918)

Joanna Lisek,
Problematyka kobieca w księgach pamięci. (na przykładzie Pińczowa)

Violetta Krawczyk- Wasilewska,
E-Folklor jako zjawisko kultury digitalnej

Anna Pietrzyk,
Kiryl Wasilewicz Czistow (1919-2007).Wspomnienie pośmiertne

Recenzje

Ewa Lukaszyk, Tożsamość religijna wobec wyzwań pluralizmu kulturowego
Leszek Gęsiak, Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska, Kraków 2007

Anna Milewska-Mlynik, Syberia w obrazkach.
Anna Kubajak, Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego, Krzeszowice 2008

Piotr Kowalski, Rzeczy, magia i rytuały.
J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007

Piotr Kowalski, Próba nowej genologii folklorystycznej.
V. Wróblewska, Ludowa bajka nowelistyczna. Źródła – wątki – konwencje, Toruń 2007

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl