English version

Literatura Ludowa 3/2008

Dorota Simonides,
DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERSITATlS OPOLlENSIS

Jolanta Ługowska,
Doktorat h.c. Uniwersytetu Opolskiego dla Profesor Doroty Simonides

Roch S u l i ma,
Profesor Dorota Simonides i opolska szkoła folklorystyki

Jan Miodek, Perła w koronie i sól ziemi śląskiej

Piotr Kowalski, Być humanistą

Dorota Simonides, Region – Ojczyzna -Europa

Artykuły

Krystyna Kossakowska-Jarosz,
„Umiejętność dobrego zarządzania domem” – dyskurs emancypacyjny Górnoślązaczek u progu XX \vieku

Franciszek Rosiński,
Procesje konne w ujęciu transkulturowym

Janina Hajduk-Nijakowska, Kulturowy kontekst dowcipów etnicznych

Agnieszka Jakutajć-Zalewska, Autobiograficzna narracja Pani Wandy – studium przypadku. Szukanie kresowej tożsamości jednostki poprzez jej pamięć

Recenzje

Roch Sulima, Teatralizacja przestrzeni publicznej
Agata Skórzyńska, Teatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych, Poznań 2007

Anna Pietrzyk, Studium o humorze internetowym i badaniu e-folkloru
Rolf W. Brednich, www.Worldwidewitz.com. Humor im Cyberspace, Freiburg-Basel-Wien, 2005

Krzysztof Biliński, W poszukiwaniu literackich zaświatów doby pozytywizmu
Ksenia Olkusz, Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata”, Racibórz 2007

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl