English version

Literatura Ludowa 2/2008

Artykuły

Dariusz Brzostek
Archeologia konwencji literackiej. Zarys metody.

Katarzyna Łeńska-Bąk
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Obżarstwo w dyskursie obrzędowym i literaturze sowizdrzalskiej.

Dobrosława Świerczyńska
Miedzy przysłowiem a maksymą. Jeszcze o aforyzmach Sienkiewicza.

Barbara Pabian
Nadzieja na szczęście? Portret Żyda w domach częstochowskich.

Herbert Oleschko
Żona anioł. Huculski tekst folklorystyczny w kontekście problematyki angelologiczno-demonologicznej.

Anna G. Piotrowska
Pojęcie egzotyki, w europejskiej kulturze muzycznej.

Recenzje

Michał Głuszkowski
Różne aspekty lokalności.
Joanna Kurczewska (red.),Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Warszawa 2006.

Janina Hajduk-Nijakowska
Śląskie dziedzictwo kulturowe.
Dorota Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wrocław 2007.

Stefania Skowron-Markowska
Duchowe siostry z przeszłości.
Grażyna Kubica-Keller, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Kraków 2006.

Roch Sulima
Projekt antropologicznej historii kultury.
Andrzej Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.

Janusz Kamocki
Świat Indian.
Borys Malkin, Odchodzący świat. Tropem kultur indiańskich i świata przyrody Ameryki Południowej, Warszawa 2007.

Franciszek M. Rosiński
Losy i osiągnięcia Polaków na Syberii.
Antoni Kuczyński, Syberia – 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków, Krzeszowice 2007.

Anna Milewska-Młynik
Bronisław Piłsudski o tradycjach i akulturacji Ajnów.
Бронислав Пилсудский, Аŭны южного Сахалина (1902-1905 гг.) Юҗно Сахалинск 2007.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl