English version

Literatura Ludowa 1/2008

Artykuły

Małgorzata Kipigroch
„Połącz mnie ziemio z matką moją w ziemi” czyli poetyckie przymierze człowieka z ziemią.
Szkic o twórczości Feliksa Rajczaka.

Danuta Kowalewska
Czarcie tropy w Zaklętym dworze Walerego Łozińskiego.

Barbara Koc
Kometa Halleya w poezji Mickiewicza, w malarstwie wieków i w nauce.

Wioleta Wenerska
Na granicy światów.
Literackie portrety wiedźm w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Ewa Chomicka
„Stworzenie zaledwo cierpiane”.
O negatywnej waloryzacji kobiecości w tekstach kultury ludowej.

Ewa Łukaszyk
Od paternalizmu do luzofonii.
Trudna emancypacja inteligencji byłych kolonii portugalskich w Afryce.

Recenzje

Herbert Oleschko
Anioł w literaturze i w kulturze.
Anioł w literaturze i w kulturze, tom II, Pod redakcją Jolanty Ługowskiej, Wrocław 2005.

Bartosz Jastrzębski
Kondycja anielska
Anioł w literaturze i w kulturze, tom II, Pod redakcją Jolanty Ługowskiej, Wrocław 2005.

Adam Bartosz
Literatura romska dla dzieci.
Historia Polskakri. Perunoskro rukh/. Perun’s Tree. Polsko Historia. Perunoskro fibra/. Perun’s Tree, Wrocław 2007.
Oryginalny tytuł: Strażnicy orlego pióra: Drzewo Peruna,
opr. hist. Paweł Nowak, scen. Wojciech Birek
rys. Sławomir Kiełbus, konsultacje językowe Paweł Lechowski, Iza Jaśkowiak;
Jan Mirga, Baśnie cygańskie. Romane Paramisia, Kraków 2007.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl