English version

Literatura Ludowa 3/2007

Artykuły

Natalia Gancarz
Przyczynek do badań nad prośbami do matki boskiej.

Anna G. Piotrowska
Zbójnictwo – mit muzycznie przeobrażony.

Gabriela Pardubicka
„Zmagał się z chaosem, by lepiej kochać”. Obraz ojca w twórczości księdza Jerzego Szymika.

Anna Mrozowicka
Językowo-kulturowy oraz „czystego” / „nieczystego” w paremiologii i frazeologii języka polskiego oraz rosyjskiego w kontekście antropologii kognitywnej, fenomenologii i hermrneutyki.

Barbara Koc
Lord Jim wśród ludu Bugisów.

Hanna Urbańska
Kaczczani-dżataka (Kaccani-jataka) i jej echa w polskiej bajce ludowej.

Recenzje

Adam Nawierski
Święta i o świętach.
Halina Mielicka, Antropologia świąt i świętowania, Kielca 2006.

Marta Staszczak
Na powitanie mitu.
Karen Armstrong, Krótka historia mitu, tłum. Ireneusz Kania, Kraków 2005.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl