English version

Literatura Ludowa 2/2007

Artykuły

Wioletta Wróblewska
Ludowe exempla.

Anna Siemińska
Legendy historyczne Zofii Węgierskiej jako cykl literacki.

Danuta Kowalewska
Świat czarów i demonów w Dolinie Issy Czesława Miłosza wobec tradycji przedromantycznej.

Wioleta Wenerska
„Złe oko – na kogo spojrzy, tego uroczy”.
Klechda Oczy urocze Kazimierza Władysława Wójcickiego

Robert Piotrowski
Pożywienie w opowieściach ludowych.

Recenzje

Dobrosława Świerczyńska
Baśnie japońskie po polsku
Kazuka Adachi, Zasmarkane Dziecko Bogów i inne baśnie japońskie, Warszawa 2006

Wioletta Wróblewska
W krainie baśni i baśnioznawców.
Jolanta Ługowska, W fantazjanie i gdzie indziej. Szkice o baśni literackiej, Wrocław 2006.

Michał Głuszkowski
Historia jednej miejscowości
Ks. Jamioł MS, Kąkolówka dawniej i dziś, Kraków 2005.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl