English version

Literatura Ludowa 1/2007

Artykuły

Henryk Jurkowski
Między życiem a śmiercią. Ludowa eschatologia na przykładzie obrzędów, obyczajów i dramatu ludowego.

Katarzyna Smyk
Językowo-kulturowy obraz sosny w polszczyźnie ludowej.

Małgorzata Skibińska
Słowiczy niepokój – o cienistych rejonach idylli w poezji Teofila Lenartowicza.

Karolina Sykulska
Bard w polskiej kulturze – historia i współczesność (zarys problematyki)

Recenzje

Jolanta Ługowska
W kręgach rosyjskich i polskich bajek magicznych o prześladowanej pasierbicy.
Iwona Rzepnikowska
Rosyjska i polska bajka magiczna (At 480) w kontekście kultury ludowej, Toruń 2005.

Monika Czuryszkiewicz
Maxa Luthiego teoria bajki.
Aleksandra Mojkowska
Max Luthi jako bajkoznawca, Wrocław 2006.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl