English version

Literatura Ludowa 6/2006

Artykuły

Anna Siemińska,
Legendy historyczne Zofii Węgierskiej w kontekście kulturowym. Transformacje materiału źródłowego

Barbara Koc,
Niewinna grzesznica w </i>Chłopach </i>Władysława St. Reymonta

Marzena Machoś-Nikodem,
W poszukiwaniu postaci psychotyczno-autystycznej. Narodowa baśń słoweńska

Jan Kajfosz,
Porządek świata i przysłowie, czyli o kognitywnym wymiarze uogólniającego sądu

Wiktor Szymborski,
Zaklinanie czarowników i czarownic – ze zbiorów profesora Kazimierza Kaczmarczyka

Daniel Kadłubiec,
Utopiec jako znak

Bronisława Kopczyńska-Jaworska,
Przyczynek do języka kierowców

Adam Bartosz,
Jerzy Ficowski – Sownakuno (1924-2006)

Recenzje

Michał Potocki,
Wiedźmin „w sosie własnym”
Katarzyna Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006

Franciszek Rosiński,
Wśród katolików na Bukowinie
Helena Krasowska, Bukowina. Żywa historia Kościoła – Żiwa istorija Kostiełu. Przedmowę napisał ks. Stanisław Irisik CM, Kraków 2006

Stefania Skowron-Markowska,
Rytuały dawniej i dziś
Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, red. Marian Filipiak, Maciej Rajewski, Lublin 2006

=======================================
ENGLISH INDEX: CONTENTS

Articles

Anna Siemińska, Zofia Węgierskia’s Legendy historyczne (Historical Legends) in Cultural Context. Transformations of Source Materials

Barbara Koc, The Innocent Sinner in Władysław St. Reymont’s Chłopi

Marzena Machoś-Nikodem, In search of the Psychotic-Autistic Figure. The Slovenian National Fairy Tale

Jan Kajfosz, Porządek świata i przysłowie, czyli o kognitywnym wymiarze uogólniającego sądu

Wiktor Szymborski, Putting a Spell on Wizards and Witches – From the Collection of Professor Kazimierz Kaczmarek

Daniel Kadłubiec, The Water Demon as a Sign

Bronisława Kopczyńska-Jaworska, The Drivers Language

Adam Bartosz, Jerzy Ficowski – Sownakuno (1924-2006)

Reviews

Michał Potocki, The Witcher in “His Own Sauce”
Katarzyna Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk 2006

Franciszek Rosiński, Among the Bukowina&039;s Catholics
Helena Krasowska, Bukowina. Żywa historia Kościoła – Żiwa istorija Kostiełu. Przedmowę napisał ks. Stanisław Irisik CM, Kraków 2006

Stefania Skowron-Markowska, Rituals – the past and the present
Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, red. Marian Filipiak, Maciej Rajewski, Lublin 2006

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl