English version

Literatura Ludowa 3/2006

Artykuły

Anaïs Vially
Kto sieje wiatr, zbiera burzę

Hanna Spychalska
Sakralizacja świata w opowieściach wierzeniowych z regionu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

Robert Piotrowski
Motyw gościnny w opowieściach ludowych

Bartosz Marcińczak
Krytyka pławienia czarownic w Objaśnieniu błędami zabobonów zarażonych Józefa Andrzeja Załuskiego

Recenzje

Barbara Pabian
Nowa antologia podań
Dorota Świtała-Trybek, Joanna Świtała-Mastalerz, Czarne anioły, tajemnicze lwy, magiczny kamień. Podania ludowe z Rudy Ślqskiej, Ruda Śląska 2005

Zbigniew J. Wójcik
Z dziejów odrodzenia litewskości w XIX wieku
Ieva Šenavičienė, Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5-7-ajame dešimtmetyje</i>, Vilnius 2005

Gabriela Wolak-Wereśniak
O potrzebie dziwienia się
Dariusz Czaja, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004

Piotr Plichta
Gdy anioły schodzą z niebios
Anioł w literaturze i w kulturze, pod red. J. Ługowskiej
i J. Skawińskiego, Wrocław 2004

=======================================
ENGLISH INDEX: CONTENTS

Articles

Anaïs Vially
He Who Sows the Wind Shall Reap the Whirlwind

Hanna Spychalska
The Sacralization of the World in Belief Tales from Kurpie Green Forest

Robert Piotrowski
The Motif of Hospitality in Folk Stories

Bartosz Marcińczak
Critic of water ordeal in Objaśnienia błędami zabobonów zarażonych by Józef Andrzej Załuski

Reviews

Barbara Pabian
A New Anthology of Legends
Dorota Świtała-Trybek, Joanna Świtała-Mastalerz, Czarne anioły, tajemnicze lwy, magiczny kamień. Podania ludowe z Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2005

Zbigniew J. Wójcik
From the History of the Lithuanian Revival in the 19th century
Ieva Šenavičienė, Dvasininkija ir lietuvybė: Katalikų bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5-7-ajame dešimtmetyje</i>, Vilnius 2005

Gabriela Wolak-Wereśniak
On the Necessity to Wonder
Dariusz Czaja, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Kraków 2004

Piotr Plichta
When Angels Come Down from Heaven
Anioł w literaturze i w kulturze, pod red. J. Ługowskiej
i J. Skawińskiego, Wroclaw 2004

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl