English version

Literatura Ludowa 2/2006

Artykuły

Michał Kaczmarek
Genologia pamięci: od wspomnienia prostego do wspomnienia literackiego (z problemów mnemologii Vincenza)

Agnieszka Matusiak
Muzyczność prozy Mychajły Jackowa

Barbara Koc
Zagadnienie Legend o Matce Boskiej w epoce Młodej Polski

Anna G. Piotrowska
Stereotyp cygański w muzyce europejskiej

Recenzje

Michał Głuszkowski
Leksykografia czy etnografia?
Maciej Rak, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków 2005

Izabela Jasińska
Od rytuału do ceremonii
Barbara Pabian, Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne. Seria: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 2, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2005

Roch Sulima
Tradycja folklorystyczna a zalążki kultury piśmienniczej
Marcin Niemojewski, Zwierciadła i drogowskazy. Litewskie almanachy literackie w I połowie XX wieku. Seria „Communicare”, Warszawa 2005

Stefania Skowron-Markowska
Wątki szamańskie w dalekowschodniej sztuce teatralnej
Izabella Łabędzka, Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu,
Poznań 1999

=======================================
ENGLISH INDEX: CONTENTS

Articles

Michał Kaczmarek
The Genology of Memory: From Simple to Literary Memories
(in reference to some issues of Vincenz‘s mnemology)

Agnieszka Matusiak
Musicality of Michajł Jackow‘s prose texts

Barbara Koc
Legendy o Matce Boskiej in Young Poland

Anna G. Piotrowska
Gypsy Stereotype in European Music

Reviews

Michał Głuszkowski
Lexicography or Ethnography?
Maciej Rak, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków 2005

Izabela Jasińska
From a Ritual to a Ceremony
Barbara Pabian, Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne. Seria: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 2, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2005

Roch Sulima
Folkloristic Tradition and the Germs of Written Culture
Marcin Niemojewski, Zwierciadła i drogowskazy. Litewskie almanachy literackie w I połowie XX wieku. Seria „Communicare”, Warszawa 2005

Stefania Skowron-Markowska
Shamanic Motifs in Far-Eastern Theatre
Izabella Łabędzka, Obrzędowy teatr Dalekiego Wschodu,
Poznań 1999

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl