English version

Literatura Ludowa 6/2005

 Artykuły / Articles

Jerzy Bartmiński, Folklorystyka, etnonauka, etnolingwistyka
– sytuacja w Polsce
Jerzy Bartmiński, Folkloristics, Ethnoscience, Ethnolinguistics:
The Situation in Poland

Roch Sulima, Słowo mówione w audiowizualnym świecie
Roch Sulima, The Spoken Word in the Audiovisual World

Justyna Bajda, Wizerunek Legend o Matce Boskiej Mariana Gawalewicza i Piotra Stachiewicza w prasie młodopolskiej
Justyna Bajda, The Presence of Marian Gawalewicz and Piotr Stachiewicz&039;s Legendy o Matce Boskiej (Legends about Mother
of Jesus
) in Young Poland Press

Elena Balzamo. Opowieść ajtiologiczna. Trzy aspekty
Elena Balzamo. The Aitiological Tale: Three Aspects

Jolanta Ługowska, Anioł mężem. Bretońska baśń o anielskim małżonku wobec polskiej tradycji ludowej. Przyczynek do literackiej angelologii
Jolanta Ługowska. The Angel as a Husband: The Breton Fairy Tale about the Angelic Husband and the Polish Folk Tradition
– A Contribution to Literary Angelology

Katarzyna Kość, Motyw anioła śmierci w niektórych koncepcjach pozachrześcijańskich
Katarzyna Kość, The Motif of the Angel in Some Non-Christian Conceptions

Bożena Olszewska, Prasłowiańskie obrzędy i zwyczaje jako temat utworu literackiego dla młodego odbiorcy
Bożena Olszewska, Proto-Slavonic Rituals and Customs
as a Theme of a Literary Work for the Young Reader

Ewa Szczepkowska, O perswazyjnej funkcji we współczesnej piosence religijnej
Ewa Szczepkowska, Hagiographical Traditions in Contemporary Popular Religious Fiction

Jan Kajfosz, Kultura magiczna w folklorze narracyjnym
(na przykładzie Wisły)
Jan Kajfosz, Magical culture in the narrative folklore (Wisła case study)

Ewa Grzęda, Kim jest szatan w Anhellim Juliusza Słowackiego?
Ewa Grzęda, Who is the Shaman in Juliusz Słowacki&039;s Anhelli?

Michał Pędracki, Idea odkupienia i ofiary w szamaniźmie
Michał Pędracki, The Concepts of Redemption and Sacrifice
in Shamanism

Veronika Belyaeva, Wierzenia i folklor buriackich myśliwych
z Doliny Tunkijskiej
Veronika Belyaeva, The beliefs and folklore of the Buriat hunters from the Tunkinskaya Valley

Piotr Kowalski, Monstra i porządek natury. O pewnym wątku
w Chronografii Andrzeja Komonieckiego
Piotr Kowalski, Monsters and the Order of Nature. On a Certain Motif in Andrzej Komonieck&039;s Chronografia

Recenzje / Reviews

Magdalena Jonca, Potęga baśni
Georges Jean, Le pouvoir des contes, [b. m.], 1990
Magdalena Jonca, The Potential of the Fairy Tale
Georges Jean. Le pouvoir des contes. [b. m.], 1990

Agata Skrukwa, Nie tylko podania
Krzysztof Kwaśniewski, Poznańskie legendy i nie tylko. Poznań 2004
Agata Skrukwa, Not only Legends
Krzysztof Kwaśniewski, Poznańskie legendy i nie tylko, Poznań 2004

Ewa Banasiewicz-Ossowska, Tewjeizmy czyli filozofia życia prostego Żyda
Tewjeizmy czyli mądrości Tewjego Mleczarza, Toruń, 2004
Ewa Banasiewicz-Ossowska, &039;Tevyeisms&039; or the Life Philosophy
of a Simple Jew
Tewjeizmy czyli mądrości Tewjego Mleczarza, Toruń, 2004

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl