English version

Literatura Ludowa 3/2005

Artykuły

Bartosz Marcińczak, Upiór w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego i Diable w swojej postaci Jana Bohomolca

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Przemoc wobec kobiety
w rosyjskiej literaturze ludowej. O trwałości motywów folklorystycznych

Adina Zemanek, Bogdan Zemanek, Cechy chińskiej propagandy rysunkowej skierowanej przeciw ruchowi Falungong

Michał Pędracki, Kwestia feminizacji niektórych odmian szamanizmu

Anna Grażyna Piotrowska, Tradycje muzyczne w amerykańskim westernie filmowym

Recenzje

Katarzyna Łeńska-Bąk, O jedzeniu, czyli kulturze
W kuchni i za stołem. Dystanse i przenikanie kultur.
Zbiór studiów pod red. T. Stegnera. Gdańsk 2003

Elżbieta Pawłowska, Człowieczy los w wierszach ludowego poety
Człowieczy los. Dumki i wiersze Jana Raka. Przygotował
do druku, słowo wstępne, objaśnienia i posłowie opracował Józef Bar, Husów 2003

Anna Milewska-Młynik, W darze Czesławowi Hernasowi
„Wrocławskie Studia Wschodnie”, 8 (2004). Rocznik Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, red. nacz. Antoni Kuczvński. Wrocław 2004

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl