English version

Literatura Ludowa 2/2005


Artykuły

Iwona Kabzińska, O codziennym niedostatku ciszy i nadobfitości hałasu

Sławomir Bobowski, Antropologiczne studium zamiast thrillera – „Chłopcy z ferajny” Nicholasa Pileggiego i Martina Scorsesego

Wojciech Kłodnicki, Georg Gustav Fülleborn – folklorysta mimo woli

Recenzje

Iwona Kabzińska, Etnologiczne badania polskich sportów i gier ruchomych
Wojciech Lipoński, Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej, Poznań 2004

Anna Milewska-Młynik, Sprawy wschodnie zawsze aktualne
„Wrocławskie Studia Wschodnie” 7 (2003). Rocznik Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, red. naczelny prof. dr Czesław Hernas, Wrocław 2003

Piotr Grochowski, Od turonia do kominiarskiego kalendarza
Hubert Czahowski, Agnieszka Kostrzewa-Majoch, Hanna
M. Łopatyńska, Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, Toruń 2004

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl