English version

Literatura Ludowa 1/2005


Artykuły

Krystyna Kossakowska-Jarosz, Topos arkadyjski w twórczości Jana Goczoła

Janina Hajduk-Nijakowska, Folklorystyczny kontekst powodzi
w Polsce w 1997 roku

Katarzyna Majbroda, O nazewnictwie kobiet przez wieki
w kontekście antropologiczno-kulturowym

Recenzje

Róża Godula, Zapomniana polska parafia
Maciej Józefowicz, Kościół polski w Budapeszcie, Budapeszt 2002

Iwona Kabzińska, Kultura ludowa we współczesnej Europie – niebezpieczeństwo zaniku i szanse ocalenia
Wartości uniwersalne i odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich. The Universal values and national distinctness of traditional European culture, Lublin 2004

Monika Bisek-Grąz, A to Górny Śląsk jest właśnie
Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy, Opole 2004

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl