English version

Literatura Ludowa 6/2004

Artykuły

Jerzy Kroczak, Komety i kaznodzieje z wieku XVII

Agata Stupienko, „Posądzenia o czarostwa”, czyli o litewskich procesach czarownic w XVI-XVIII w.

Magdalena Broniecka, Chopinowskie mazurki – czyli folklor a pojęcie muzyki narodowej

Anna G. Piotrowska, Między folk a pop – kilka słów o bluesie

Agnieszka Kastelik, Nie tylko muzyka. O sukcesie Golec uOrkiestry w kontekście literatury

Ewa Wiecha, Symbolika krajobrazu w „Starym kościele miechowskim” Norberta Bonczyka

Recenzje

Czesław Robotycki, Antropologia obrazu. Nowy zakres – stare problemy
Krzysztof Olechnicki, Antropologia obrazu, Warszawa 2003

Czesław Robotycki, Status opisu kultury
K. Kaniowska, Opis. Klucz do rozumienia kultur, seria „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 39, Łódź 1999

Dobrosława Świerczyńska, Krótko o przysłowiu
Grzegorz Szpila, Krótko o przysłowiu, Kraków 2003

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl