English version

Literatura Ludowa 3/2004

Artykuły

Katarzyna Kość, „Śmierć drzwiami życia”. O śmierci i umieraniu jako metaforach życia w polskiej kulturze ludowej

Bożena Olszewska, Religijne i patriotyczne wzorce osobowe w historycznej legendzie hagiograficznej Janiny Porazińskiej pt. Boża ścieżka królowej Kingi

Justyna Harbanowicz, Renesans kronik rodzinnych

Anna Grażyna Piotrowska, Od „blackface minstrelsy” do jazzu – muzyka czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych

Hanna Urbańska, Wizerunek szakala i wrony w bajce indyjskiej na tle utworów ezopowych

Recenzje

Ewa Serafin, Współczesne brzmienia tradycji
Roch Sulima, Głosy tradycji. Warszawa 2001

Artur Rega, Religia – Między osobistym przeżyciem a zbiorowym rytuałem
Charles Taylor, Oblicza religii dzisiaj, przeł. Adam Lipszyc, Kraków 2002

Anna Weronika Brzezińska, O modzie ludowej
Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe. Warszawa, 2003

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl