English version

Literatura Ludowa 2/2004

Artykuły

Katarzyna Kość, Na pograniczu magii i nauki. Rozważania o współczesnym wróżbiarstwie

Robert Piotrowski, Ekspresja negatywna, czyli opętanie w literaturze ludowej

Mirosław Dragon, „Śląski Sokrates” – Rafał Urban (1893-1972)

Anna Brzozowska-Krajka, Robert A. Orr, „Polonia bez ścian” a folklor polsko-amerykański

Recenzje

Kornelia Lach. Śląskoznawcze badania folklorystyczne
Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), pod red. J. Pośpiecha i T. Smolińskiej, Opole 2002

Małgorzata Michalska, Przestrzenie święte i obiekty kultu na Ziemi Kłodzkiej
Elżbieta Berendt, Przydrożna i podniebna. Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej XVIII-XX w., Wrocław 2001

Antoni Kuczyński, U jakuckich szamanów
Maria Magdalena Kośko, Szamanizm. Teatr jednego aktora, Poznań 2002

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl