English version

Literatura Ludowa 1/2004

Artykuły

Zofia Cygal-Krupa, Językowy obraz świąt Bożego Narodzenia w poezji ks. Jana Twardowskiego

Tomasz Kalniuk, Osobliwość pustelnictwa w świecie kultur ludowej
Tomasz Rokosz, Oblicza folkloryzmu we współczesnej kulturze – prolegomena

Katarzyna Marcol, Narodziny. Przemiany obrzędowości rodzinnej w Wiśle i Trójwsi Beskidzkiej

Recenzje

Piotr Grochowski. Wokół ludowego karnawału
Tadeusz Baraniuk, Prześmiewanie świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu, seria wydawnicza „Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia” t. 4, Warszawa 1999

Luiza Dargiewicz, Tabu według językoznawcy
Anna Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001

Krystyna Kossakowska-Jarosz, Początki krajowego regionalizmu literackiego na Górnym Śląsku
K. Tałuć, Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus – pierwsze pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu literackiego. Katowice 2002

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl