English version

Literatura Ludowa 6/2003

Artykuły

Monika Baer, Pomiędzy kategoriami. Szkic na temat refleksji feministycznej w antropologii kulturowej

Marcin Brocki, Bachtin i antropologia – kłopoty z dialogiem

Małgorzata Michalska, Na Zaolziu Bóg jest Polak.
Oswajanie przestrzeni w warunkach pograniczy etniczno-wyznaniowych

Eugeniusz Kłosek, „Pograniczne” cechy kultury Polaków z Bukowiny rumuńskiej

Konrad Górny, Mirosław Marczyk, Kulturowa przestrzeń miasta przygranicznego. Refleksje z badań antropologicznych we Włodawie

Recenzje

Dorota Żrałko, Skąd się wzięły grzyby na świecie, czyli grzybobranie etnologa
Mirosław Marczyk, Grzyby w kulturze ludowej, Wrocław 2003

Artur Rega, Oswajanie Foucaulta
Charles C. Lemert, Garth Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja. Warszawa – Wrocław 1999

Elżbieta Berendt, Mała architektura sakralna Zaolzia
Małgorzata Michalska, Małe formy architektury sakralnej Zaolzia. Krzyże, kapliczki, figury. Czeski Cieszyn 2001

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl