English version

Literatura Ludowa 6/2002

Artykuły

Joanna Panasiuk
O motywach pasyjnych w kolędach późnobarokowych

Luiza Dargiewicz
Kobieta w ludowych opowiadaniach komicznych

Gabriela Wolak-Wereśniak
Talibowie wobec Afganek – o pozycji kobiety w islamie

Agnieszka Osińska
Poezja sztambuchowa

Recenzje

Iwona Rzepnikowska
Systematyka wątków rosyjskiej prozy narracyjnej XVII-XVIII w.
Eliza Małek, Указатель сюжетов русской нарративной литературы XVII-XVHI вв., t. l, Łódź 2000

Katarzyna Orszulak
Ludoznawstwo według Karela Śtrekelja
Monika Kropej, Karel Strekelj – Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti, Ljubljana, 2001

Jerzy Madejski
„Problem etnograficzny wcale mnie nie zajmuje…”
Bronisław Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu.
Wstęp i opracowanie Grażyna Kubica, Kraków 2002

Krystyna Kossakowska-Jarosz
Między kształtowaniem charakterów a rozrywką. O lekturze dla śląskiej młodzieży z drugiej połowy XIX wieku
Irena Socha, „Przykładne, użyteczne i zabawne”. O polskich książkach dla mlodego odbiorcy na Śląsku w drugiej polowie XIX i na początku XX wieku, Katowice 2001

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl