English version

Literatura Ludowa 4-5/2002

Artykuły

Tomasz M. Lebiecki
Legendy arturiańskie jako element kultury europejskiej

Adrian Mianecki
Ludowe kosmogonie a problem religii Słowian zachodnich

Maria Dybowska
Folklor Saamów w tradycji oralnej i literaturze skandynawskiej

Kazimiera Zdzisława Szymańska
Krajowcy Australii, wysp Fidżi i Nowej Zelandii w prereportażach Sygurda Wiśniowskiego

Anna Grażyna Piotrowska
Reperkusje mitu Dzikiego Zachodu w twórczości baletowej Aarona Coplanda

Jan Stasienko
Fabuła gier komputerowych

Agnieszka Dębska
Satyryczna poezja stanu wojennego

Mieczysław Inglot
Spór i współistnienie obiegów literackich (z dziejów dyskusji nad literaturą popularną)

Recenzje

Iwona Rzepnikowska
„Na przełęczy światów.” Kilka uwag o pewnej bajce ukraińskiej
Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych, wybrał, przełożył i opracował J. M. Kasjan, Toruń 1994

Katarzyna Orszulak
Od zmierzchu do świtu – folklor u progu nowego tysiąclecia
Zuzana Profantova (editor), Na prahu milenia. Folklór a folkloristika na Slovensku, Bratislava 2000

Iwona Kabzińska
Kościoły katolickie na Białorusi
A. M. Kułagin, Katalickija chramy na Belarusi, Mińsk 2000

Zbigniew Kościów
Jerozolimska antologia
Anthology of yiddish folksongs. T. 1-5, Jerozolima 1989-2000

Marek Jankowski
Diariusz w obrazkach
Wilhelm Sasnal, Życie codzienne w Polsce w latach 1999-200J, Warszawa- Kraków 2001

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl