English version

Literatura Ludowa 3/2002

Artykuły

Jadwiga Romana Bobrowska
„Byle w karczmie dudy albo grały serby”
Ludowe instrumentarium muzyczne XVII-wiecznej Polski w świetle twórczości Wacława Potockiego

Mariusz Czaja
Ogień i dym spadną z nieba

Jan Kurek
Czy Teodor Parnicki inspirował się w swej twórczości kulturą ludową?

Recenzje

Roch Sulima
Projekt etnografii hermeneutycznej
Joanna Tokarska-Bakir Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000

Iwona Kabzińska
Religijność chłopów rosyjskich w XIX i początkach XX wieku
Prawosławnaja źizń russkich krestjan XIX-XX wieków. Itogi etnograficzeskich issledowanij. T. A. Listowa i in. (red.), Moskwa 2001

Iwona Rzepnikowska
Bajki Afanasjewa po polsku
Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, przeł., A. Barszczewski, M. Biernacka, H. Kowalska, R. Luźny, A. Woźniak, opracował, wstępem i przypisami opatrzył R. Luźny, wyboru dokonała i przygotowała do druku H. Kowalska, Kraków 2001

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl